Wiadomości
  • Register

W ramach Dni Juliusza Słowackiego na Tarnopolszczyźnie w Krzemieńcu zorganizowano okrągły stół, wystawę fotograficzną oraz prezentację książki o słynnym poecie i historii Ziemi Krzemienieckiej.

9 września w Krzemieńcu odbył się okrągły stół «Juliusz Słowacki – poeta humanista». Udział w nim wzięli m.in. naukowcy i studenci tarnopolskich uczelni oraz członkowie Polskiego Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu.

Następnego dnia miał miejsce uroczysty koncert poświęcony twórczości Juliusza Słowackiego, podczas którego wystąpił również chór «Akwarele Tarnopola», działający przy PCKiE w Tarnopolu.

W uroczystościach uczestniczyli zastępca mera Krzemieńca Mykoła Matwijuk oraz przewodniczący Krzemienieckiej Rejonowej Administracji Państwowej Witalij Kudłak.

Tamara Senina, dyrektor Muzeum Juliusza Słowackiego, która akurat wróciła z Warszawy, gdzie kontynuowano rozpoczęty w Krzemieńcu «Dialog dwóch kultur», zapoznała zgromadzonych z ciekawostkami dotyczącymi Juliusza Słowackiego i jego rodziny. 

Dni Slowackiego1

Dni Slowackiego2

Dni Slowackiego3

W programie wydarzenia znalazła się również prezentacja książki Leonida i Larysy Krawczuków «Juliusz Słowacki i Ziemia Krzemieniecka», opowiadającej o historii regionu w pierwszej połowie XIX w. Druga prezentacja tej publikacji miała miejsce w siedzibie Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego. Można było tu także obejrzeć wystawę fotograficzną «Krzemieniec, lata 30. i 40.».

Dni Juliusza Słowackiego objął swoim patronatem Konsulat Generalny RP w Łucku. Zostały one zorganizowane przy współpracy z Polskim Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu, Towarzystwem Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego, ośrodkiem naukowo-krajoznawczym «Tarnopolanie» oraz Studenckim Centrum Kultury i Nauki «Europa – Wschód», działającym przy Tarnopolskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym im. Iwana Horbaczewskiego.

Dni Slowackiego4

Dni Slowackiego5

Ałła FLISSAK,
Polskie Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopoluлі