Wiadomości
  • Register

Od dziś wnioski o wydanie wizy w celu odbycia studiów oraz udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, można złożyć bezpośrednio w Konsulacie RP w Łucku bez uprzedniej rejestracji.

Konsulat Generalny RP w Łucku informuje, że począwszy od dnia 10 września 2021 r. włącznie będzie możliwe składanie wniosków wizowych przez osoby ubiegające się o wydanie wizy typu D-09 (w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktoranckiej) oraz D-16 (w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej), bezpośrednio w siedzibie Konsulatu bez uprzedniej rejestracji.

Konsulat zaprasza do składania dokumentów codziennie w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 13:00. Jednocześnie informuje, że wnioski wizowe ww. kategorii interesantów (studenci – wiza 09) będą przyjmowane na zasadzie tzw. «żywej kolejki» i wyłącznie do godz. 13.00 (o tej godzinie zostanie wpuszczona ostatnia osoba).

Źródło: gov.pl/web/ukraina