Wiadomości
  • Register

15 wołyńskich hromad oraz 32 polskie gminy uczestniczą w projekcie «Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego» – podaje Wołyńska Rada Obwodowa.

Projekt przewiduje stworzenie w hromadach na pograniczu polsko-ukraińskim ochotniczych straży pożarnych zdolnych do skutecznego działania w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym na drogach, szczególnie w miejscowościach, w których nie działają profesjonalne jednostki ratownicze.

Wołyńskie hromady uczestniczące w projekcie otrzymały w jego ramach niezbędne wyposażenie dla swoich jednostek ochotniczej straży pożarnej: torby medyczne, nosze do transportu ofiar wypadków, kamizelki ratunkowe, nożyco-rozpieracze elektryczne itd. Poza tym w ciągu ostatnich trzech miesięcy ochotnicy ćwiczą akcje ratunkowe. Ostatnie takie szkolenie odbyło się w warunkach polowych z zastosowaniem sprzętu ratowniczego.

Anatolij Kłymiuk, przewodniczący hromady w Łukowie, powiedział, że szczególnie niebezpiecznym odcinkiem położonym na terenie samorządu jest droga Kowel-Jagodzin, gdzie często dochodzi do wypadków. W związku z tym ochotnicza straż pożarna hromady w ramach projektu otrzymała dodatkowy sprzęt.

«W szkoleniach uczestniczyli wszyscy starostowie z naszej hromady, miejscowa straż pożarna oraz ochotnicy. Otrzymaliśmy sprzęt, wiedzę oraz umiejętności, co pozwoli w sytuacjach nadzwyczajnych wydostać ludzi z samochodów i udzielić im pierwszej pomocy.

W projekcie uczestniczą także hromady w Uściługu, Poromowie, Pawliwce, Litowiżu, Iwaniczach, Wiśniowie, Równem, Hołobach, Dubowej, Kołodiażnem, Zabłociu, Szacku, Lubieszowie oraz Żydyczynie.

Projekt «Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego» jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina przez Zakład Komunalny Wołyńskiej Rady Obwodowej «Agencja Rozwoju Euroregionu Bug» oraz Fundację Ihora Pałyci «Tilky Razom» po stronie ukraińskiej, a także Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug z polskiej.

Źródło: volynrada.gov.ua