Wiadomości
  • Register

Podczas wizyty roboczej w Lublinie zastępca przewodniczącego Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ihor Czulipa wziął udział w spotkaniach poświęconych perspektywom pogłębienia współpracy inwestycyjnej i transgranicznej obwodu wołyńskiego i województwa lubelskiego.

Informuje o tym Wydział Polityki Informacyjnej i Wewnętrznej Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

W obradach uczestniczyli wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: kierownik Oddziału Współpracy Międzynarodowej Izabela Szczęsna-Kowalczyk, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa Marek Krakowski, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa Lidia Sokołowska, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Kinga Szafran, kierownik Oddziału Turystyki Sylwia Piętal oraz Magdalena Fotek-Kułak z Departamentu Strategii i Rozwoju, specjalista ds. projektów transgranicznych.

Uczestnicy spotkań poruszyli szereg kwestii ważnych dla pogłębienia współpracy transgranicznej między Wołyniem a województwem lubelskim. Omówiono m.in. problem aktywizacji pracy Związku Transgranicznego Euroregion Bug oraz przeprowadzenia posiedzenia Rady Euroregionu, a także perspektywy uruchomienia tymczasowego przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki na okres sezonu turystycznego w ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa.

Przedstawiciele zarówno ukraińskiej jak i polskiej strony nie pominęli również kwestii renowacji zespołu historyczno-architektonicznego w Ołyce oraz zaangażowania polskiego biznesu i inwestycji w rozwój potencjału turystycznego Pojezierza Szackiego. Strony umówiły się na przeprowadzenie wspólnego posiedzenia przedstawicieli województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego na terenie Jezior Szackich w celu omówienia perspektyw współpracy w zakresie gospodarczym, środowiskowym, infrastrukturalnym i bezpieczeństwa.

Ponadto na spotkaniu omówiono wspólne złożenie wniosków o granty na rozwój infrastruktury transgranicznej i realizację projektów ekologicznych oraz napisanie wspólnego projektu strategicznego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2021–2027.

Czulipa 3

Czulipa 1

Źródło: voladm.gov.ua

CZYTAJ TAKŻE:

NAUKOWCY Z POLSKI BIAŁORUSI I UKRAINY ANALIZOWALI W ŁUCKU PROBLEMATYKĘ BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO

WOŁYŃ I LUBELSZCZYZNA OPRACOWUJĄ WSPÓLNĄ MARKĘ TURYSTYCZNĄ POJEZIERZA