Wiadomości
  • Register

Przyszli tłumacze, a obecnie studenci drugiego roku Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki, w tym roku wydali od razu dwie książki.

Pierwsza jest przekładem prozy z języka polskiego, druga – poezji polskich klasyków i autorów współczesnych.

Taką inicjatywę na uczelni już od dwóch lat realizuje wykładowca i kierownik Katedry Literatury Ukraińskiej, tłumacz Wiktor Jaruczyk. Podczas prezentacji książek studenci podzielili się swoimi doświadczeniami, a także trudnościami, które pojawiły się w trakcie pierwszych eksperymentów tłumaczeniowych.

Przedstawiciele grupy, w której realizowano przekłady prozy, nazwali swoją książkę «Bo tak chcę / Бо так хочу». W pierwszym rozdziale znalazły się dzieła na temat dzieciństwa, głównie były to bajki i opowiadania dla dzieci. Drugi rozdział składa się z fragmentów prozatorskich i niewielkich utworów o «dorosłej» tematyce. Ilustracje do książki wykonała Ludmiła Starkiewicz. Przedstawiciele innej grupy przygotowali drugą książkę pod tytułem «Feniks» i umieścili w niej utwory poetyckie, w których głównym tematem jest miłość.

Każdy ze studentów wybrał do tłumaczenia dzieła według własnych upodobań. Uczestnicy prezentacji z zainteresowaniem wysłuchali, jak początkujący tłumacze interpretują wybrane utwory. Za pomyślnie zrealizowane projekty wszyscy studenci, którzy brali w nich udział, otrzymali zaliczenie z przedmiotu «Przekład literacko-artystyczny».

Zalik knyzka 1

Zalik knyzka 2

Zalik knyzka 3

Zalik knyzka 4

MW

CZYTAJ TAKŻE:

W ŁUCKU ZAPREZENTOWANO ANTOLOGIĘ POLSKIEJ POEZJI PRZETŁUMACZONĄ NA JĘZYK UKRAIŃSKI