Wiadomości
  • Register

W ramach projektu «Tłumaczenie od kuchni» na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki odbyło się spotkanie z Natalią Denysiuk, zastępczynią redaktora naczelnego i tłumaczką gazety «Monitor Wołyński».

Prelekcja na temat przekładu w prasie miała miejsce 13 maja jako jedno z wydarzeń Festiwalu Nauki, który w tych dniach trwa na uniwersytecie.

Prowadząca omówiła ze studentami specyfikę przekładu w mediach oraz współpracy tłumacza z redakcją.

«Jeśli chcą Państwo być tłumaczami w redakcji prasowej, musicie zostać członkiem zespołu, który będzie pracował zgodnie z harmonogramem i zasadami redakcji, sprawnie i odpowiedzialnie» – zaznaczyła prelegentka. Podkreśliła także, że tłumacz pracujący w prasie ma być człowiekiem o wielkiej erudycji, gdyż codziennie przychodzi mu opracowywać teksty o różnej tematyce.

Wszystkie tłumaczenia w «Monitorze Wołyńskim» poprawia redaktor, który dodatkowo porównuje ich zgodność z oryginałem, oraz co najmniej dwa razy czyta korektor. Zdaniem redaktorki, żeby jakość przekładu była lepsza, należy co najmniej jeszcze raz uważnie przeczytać go po krótkiej przerwie i skupieniu się na czymś innym, jeśli oczywiście nie ma możliwości odłożenia tekstu na jutro.

Prelegentka opowiedziała o pracy tłumaczy i redaktorów w «Monitorze Wołyńskim». Szczególną uwagę poświęciła pracy nad przekładem tekstów dla dwujęzycznego wydania papierowego.

przeklad 1

Natalia Denysiuk zapoznała zgromadzonych z listą słowników, z których korzysta w trakcie redagowania i tłumaczenia tekstów. «Prawie wszystkie mam jednocześnie otwarte przed sobą, kiedy opracowuję tekst» – powiedziała redaktorka.

Zaproponowała także zadania, w trakcie wykonywania których studenci wspólnie z wykładowcami dyskutowali próbując dokonać odpowiedniego tłumaczenia.

Projekt «Tłumaczenie od kuchni», w ramach którego została zorganizowana prelekcja, jest realizowany przez Edukacyjno-Naukowe Laboratorium Ukraińsko-Polskiego Przekładu w Instytucie Polski działającym przy Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki.

przeklad 2

przeklad 4

przeklad 5

Alina TYMCZENIUK,
studentka Wydziału Filologii i Dziennikarstwa WUN im. Łesi Ukrainki
Fot. Emma SMOŁENCZUK,
studentka Wydziału Filologii i Dziennikarstwa WUN im. Łesi Ukrainki

CZYTAJ TAKŻE:

W INSTYTUCIE POLSKI W ŁUCKU ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE Z TŁUMACZEM UTWORÓW GABRIELI ZAPOLSKIEJ

TŁUMACZENIE ARTYSTYCZNE TO ZAWSZE DIALOG KULTUR

W INSTYTUCIE POLSKI W ŁUCKU ROZMAWIANO O TŁUMACZENIU OD KUCHNI