Wiadomości
  • Register

Konsulat Generalny RP w Łucku informuje, że z dniem 5 maja wznawia przyjęcia interesantów w budynku Konsulatu zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem pracy.

Przyjęcia będą odbywały się z zachowaniem obowiązujących środków ochrony przed rozprzestrzenianiem koronawirusa SARS-CoV-2.

Przypominamy, że 22 marca br. w związku z sytuacją epidemiczną Konsulat Generalny RP w Łucku zawiesił przyjmowanie interesantów w urzędzie. Wyjątkiem były sprawy pilne z zakresu pomocy konsularnej oraz spraw natury humanitarnej.

Źródło: Konsulat Generalny RP w Łucku