Wiadomości
  • Register

Po długiej chorobie odeszła prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa – podaje «Kurier Galicyjski».

Przez całe życie była związana ze Lwowem, gdzie urodziła się 19 października 1948 r. i gdzie też zmarła. Była zawodniczką uprawiającą pływanie, ukraińską trenerką sportową, działaczką mniejszości polskiej na Ukrainie. Współzałożycielka Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i od 1992 r. jej prezes. Liderka inicjatyw na rzecz odrodzenia i konsolidacji ruchu polonijnego na Ukrainie, integracji szkolnictwa polskiego, popularyzacji kultury i tradycji polskiej, animacji życia społecznego oraz tworzenia i utrzymywania stałych więzi z Polską. Rzeczniczka dialogu polsko-ukraińskiego. Inicjatorka Polsko-Krymskotatarsko-Żydowsko-Ukraińskiego Międzyreligijnego Seminarium Młodzieży «Arka».

Pełniła funkcję sekretarza Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz wiceprzewodniczącej Rady Polonii Świata. Była członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu.

Zasiadała w Radzie Przedstawicieli Ogólnoukraińskich Organizacji Pozarządowych Mniejszości Narodowych przy Państwowym Komitecie Narodowości i Religii Ukrainy.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz wieloma medalami i odznakami honorowymi.

Źródło: «Kurier Galicyjski»

***

W związku ze śmiercią współzałożycielki i wieloletniej
Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie,
Pani Emilii Chmielowej,
składamy najszczersze wyrazy współczucia i kondolencje bliskim Pani Prezes,
jej współpracownikom, oraz wszystkim członkom i sympatykom FOPnU.

Sławomir Misiak
Konsul Generalny RP w Łucku
wraz ze współpracownikami

***

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 27 kwietnia we Lwowie zmarła
Pani Emilia Chmielowa
współzałożycielka i wieloletnia prezes
Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

Emilia Chmielowa przez całe życie była mocno
zaangażowana w działalność na rzecz
Polaków mieszkających na Ukrainie.

Na sercu leżały jej sprawy odrodzenia i zachowania polskiej
tożsamości narodowej, upowszechniania znajomości
języka polskiego i krzewienia polskiej kultury.

W przeszłości Emilia Chmielowa pełniła funkcję
sekretarza Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
oraz wiceprzewodniczącej Pady Polonii Świata.
Była członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej
przy Marszałku Senatu RP.

Rodzinie i bliskim składamy
najgłębsze wyrazy współczucia

Fundacja Wolność i Demokracja

***

Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Emilii Chmielowej,
wieloletniej prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Składamy wyrazy współczucia całej Rodzinie oraz Bliskim.


Redakcja «Monitora Wołyńskiego»
oraz Zarząd Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej

***

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani Emilii Chmielowej
Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.
Składamy najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia
Rodzinie Zmarłej i Jej Przyjaciołom.

Prezes, Zarząd i członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu

***

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani Emilii Chmielowej,
Prezesa Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.
Składamy najgłębsze wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim.

Zarząd i prezes Polskiego Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu