Wiadomości
  • Register

W nocy z 5 na 6 kwietnia w wieku 86 lat zmarł biskup Jan Purwiński, pierwszy ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej, honorowy osobisty kapelan Jana Pawła II.

Kondolencje w związku ze śmiercią bpa Jana Purwińskiego złożył Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu RP do Spraw Polonii i Polaków za Granicą.

Purwinski nekrolog