Wiadomości
  • Register

Obwód wołyński oraz województwo podkarpackie będą wspólnie realizować projekt «Muzea pogranicza – przestrzeń do dialogu interkulturowego».

Jak podaje Wołyńska Rada Obwodowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z Wołyńską Radą Obwodową podpisały umowę o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego z funduszy unijnych w wysokości 54,4 tys. euro.

Środki zostaną skierowane na realizację projektu «Muzea pogranicza – przestrzeń do dialogu interkulturowego» w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020. Będzie on wdrażany przez Wołyńską Radę Obwodową, organizację pozarządową «Wołyńskie Centrum Inicjatyw Regionalnych», Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze oraz Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

Współpraca ma sprzyjać nawiązaniu kontaktów między placówkami muzealnymi w obwodzie wołyńskim oraz województwie podkarpackim w celu zwiększenia ich atrakcyjności oraz popularyzacji na ukraińsko-polskim pograniczu, wzmocnieniu potencjału regionalnych muzeów, promocji dziedzictwa kulturowego, m.in. zabytków położonych w regionach transgranicznych Ukrainy i Polski.

Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze ma zamiar w ramach tego projektu dostosować budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze środków unijnych zostanie wyremontowana także sala wystawowa oraz kupiony zestaw elementów służących do prezentacji eksponatów.

W ramach projektu są zaplanowane także transgraniczne wydarzenia artystyczne, publikacja katalogu najciekawszych eksponatów partnerskich muzeów, produkcja filmów promocyjnych, wizyta studyjna wołyńskich muzealników w Polsce oraz szkolenia doskonalące kompetencje pracowników muzeów w zakresie obsługi różnych grup zwiedzających.

Realizacja projektu rozpocznie się w maju-czerwcu 2021 r., kiedy jego uczestnicy otrzymają pierwszą transzę grantu unijnego.

MW
Fot. Anatol OLICH

CZYTAJ TAKŻE:

MUZEA UCZĄ SIĘ WSPÓŁPRACY

RÓWIEŃSCY PSYCHOLODZY I PSYCHIATRZY UDOSKONALILI SWOJE UMIEJĘTNOŚCI W PRACY Z ŻOŁNIERZAMI