Wiadomości
  • Register

10 psychologów i lekarzy psychoterapii z obwodu rówieńskiego zostało przeszkolonych w ramach projektu «Poprawa dostępu do usług społecznych w zakresie zdrowia psychicznego».

W ciągu dwóch lat specjaliści z Rówieńskiego Obwodowego Szpitala Wojskowego w Klewaniu, Ostrogskiego Obwodowego Szpitala Psychiatrycznego oraz Uniwersytetu Narodowego «Akademia Ostrogska» brali udział w szkoleniach i stażach zawodowych zorganizowanych przez Klinikę Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. We wrześniu 2020 r., podczas pobytu w polskiej stolicy, wzięli m.in. udział w zintegrowanych działaniach medycznych i psychologicznych podczas symulacji ataku terrorystycznego. Praktyki i szkolenia mieli również w Rówieńskim Obwodowym Szpitalu Wojskowym w Klewaniu.

Projekt był odpowiedzią na potrzebę systemowego wsparcia osób poszkodowanych w wyniku konfliktu na wschodzie Ukrainy, w tym weteranów ATO, osób przesiedlonych i zamieszkujących strefę przyfrontową.

16 marca jego uczestnikom wręczono certyfikaty. Otrzymali je z rąk przewodniczącego Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Witalija Kowala, Konsula Generalnego RP w Łucku Sławomira Misiaka oraz wiceprzewodniczącego Rówieńskiej Rady Obwodowej Serhija Swystaluka. Uroczystość odbyła się w Klewaniu, w Rówieńskim Obwodowym Szpitalu Wojskowym.

Jak podaje Konsulat Generalny RP w Łucku, siedmioro uczestników otrzymało certyfikaty trenerów wdrażania nowych metod leczenia zespołu stresu pourazowego w ukraińskich szpitalach. Zgodnie z założeniami projektu (pisaliśmy o nich tu) przeszkolili oni dotychczas ok. 100 ukraińskich lekarzy i psychologów, pracujących w strefie działań zbrojnych na wschodzie Ukrainy.

Olha Halicka, psycholog Centrum Rehabilitacji przy Rówieńskim Obwodowym Szpitalu Wojskowym, cytowana przez Rówieńską Obwodową Administrację Państwową, powiedziała, że projekt pozwolił na rozszerzenie możliwości działania psychologa w zakresie zaburzeń posttraumatycznych: «Wszyscy uczestnicy od wielu lat świadczą pomoc psychologiczną. Szkolenia pozwoliły nam na zdobycie nowych umiejętności, co jest bardzo cenne jeśli chodzi trwającą dziś wojnę».

Projekt «Poprawa dostępu do usług społecznych w zakresie zdrowia psychicznego» został zrealizowany w ramach programu «Polska Pomoc» przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP, a koordynowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Rowne psychologowie 3

Rowne psychologowie 2

Rowne psychologowie 4

Rowne psychologowie 1

Źródło: rv.gov.ua, gov.pl/web/dyplomacja,
facebook.com/Konsulat Generalny RP w Łucku
Fot. Rówieńska Obwodowa Administracja Państwowa