Wiadomości
  • Register

Specyfika pracy tłumacza była tematem kolejnego spotkania, które miało miejsce w Instytucie Polski działającym przy Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym imienia Łesi Ukrainki.

W Instytucie Polski w Łucku dobrą tradycją stały się już prelekcje znanych tłumaczy i naukowców w dziedzinie translatoryki, które odbywają się w ramach projektu «Tłumaczenie od kuchni».

18 lutego funkcjonujące na uczelni Edukacyjno-Naukowe Laboratorium Ukraińsko-Polskiego Przekładu przyjmowało gości: konsul Teresę Chruszcz z Konsulatu Generalnego RP w Łucku oraz kierownika Katedry Literatury Ukraińskiej WUN dr. Wiktora Jaruczyka. Studenci i wszyscy zainteresowani problematyką tłumaczeniową dołączyli do spotkania w trybie on-line.

Przed wykładem kierownik Edukacyjno-Naukowego Laboratorium Ukraińsko-Polskiego Przekładu dr Natalia Ciołyk przedstawiła gości і przybliżyła uczestnikom spotkania projekt «Tłumaczenie od kuchni». Kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu WUN prof. Switłana Suchariewa zapoznała wszystkich z tradycjami translatorycznymi powstałymi na Wołyniu, które mają szansę na aktywny rozwój.

Konsul Teresa Chruszcz przypomniała zgromadzonym o ukraińskich przedsięwzięciach związanych z przekładem, wspieranych przez państwo polskie. Zwróciła również uwagę na ważną rolę przekładów dla rozwoju współpracy między Polską a Ukrainą.

Wykład na temat «W pracowni tłumacza: współczesna literatura piękna» wygłosił dr Wiktor Jaruczyk. Najpierw opowiedział o własnych doświadczeniach, zwłaszcza o tym, jak został tłumaczem, następnie zapoznał słuchaczy ze swoimi osiągnięciami w tej dziedzinie. Zaciekawienie wywołały inicjatywy, które naukowiec zrealizował wspólnie ze studentami Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki.

O zainteresowaniu tematem świadczyły liczne pytania ze strony uczestników wydarzenia dotyczące tajemnic pracy tłumacza. Pod koniec wykładu wszyscy wyrazili nadzieję, że już na wiosnę będą mieli okazję spotkać się razem w murach uniwersytetu, bez ograniczeń kwarantanny, a prelekcje w ramach projektu «Tłumaczenie od kuchni» znów będą odbywały się regularnie.

IP Jaruczyk

MW