Wiadomości
  • Register

Historyk Wołodymyr Ostapuk wydał dwutomową publikację «Zdołbunów» przedstawiającą dzieje miasta do 1939 r. Prezentacja książki odbyła się 7 października w Rówieńskim Obwodowym Muzeum Krajoznawczym.

Podczas spotkania zastępca dyrektora Rówieńskiego Obwodowego Muzeum Krajoznawczego Tetiana Samsoniuk zwróciła uwagę na rzetelność i skrupulatność autora. Wołodymyr Ostapuk przez wiele lat szukał w archiwach dokumentów dotyczących historii Zdołbunowa, studiował je, a jednocześnie gromadził informacje rozmawiając ze starszymi mieszkańcami miasta. Takie wielostronne podejście zaowocowało dwoma książkami, wzbogaconymi unikatowymi dokumentami i zdjęciami.

Konieczność wydania dwóch tomów krajoznawca wytłumaczył ogromem zebranego materiału. Pierwszy tom pt. «Zdołbunów. Część pierwsza. Od pierwszych osadników do Ukraińskiej Rewolucji 1917–1921» przedstawia przekształcenie osady z chutoru w potężny węzeł kolejowy. «Kardynalnie dzieje Zdołbunowа zmieniły się w 1873 r., kiedy przez miasto zaczęła przebiegać Kolej Nadwiślańska» – podkreślił autor podczas prezentacji.

Drugi tom «Zdołbunów. Część druga. W składzie II Rzeczypospolitej (1920–1939)» poświęcony jest historii miasta w okresie, gdy należało do II RP. Według Wołodymyrа Ostapukа ogromny wpływ na dzieje Zdołbunowa w tym okresie miała cementownia, zresztą jak i poprzednio, za czasów Imperium Rosyjskiego.

Ostapuk prezentacja1 1

Szczególną uwagę autor poświęcił wyborom do Pierwszej Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego oraz procesowi wyborczemu w II Rzeczypospolitej, działalności urzędów państwowych w Zdołbunowie, samorządu oraz instytucji oświatowych.

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Dyckerhoff Cement Ukraine SA.

Na prezentacji obecni byli przewodniczący Zdołbunowskiej Rady Rejonowej Oleh Daciuk, etnograf Ałła Ukrainiec, fotograf Oleksandr Charwat oraz rówieńscy i zdołbunowscy krajoznawcy.

Książkę można kupić w zdołbunowskich księgarniach.

Ostapuk prezentacja1 4

Ostapuk prezentacja1 2

Ostapuk prezentacja1 3

Ostapuk prezentacja1 5

Tetiana SAMSONIUK,
Rówieńskie Obwodowe Muzeum Krajoznawcze
Fot. Olga KŁYMKOWYCZ-PYŁYPCZUK

CZYTAJ TAKŻE:

ZYGMUNT SZULECKI ZE ZDOŁBUNOWSKIEJ LISTY KATYŃSKIEJ

LISTY Z SYBIRU: HISTORIA WACŁAWY CAŁOWEJ ZE ZDOŁBUNOWA

STANISŁAW BĄK: LOS HARCERZA