Wiadomości
  • Register

Wszyscy chętni mogą teraz udać się w podróż «Szlakiem rodu książęcego Sanguszków», który biegnie wzdłuż ukraińsko-polskiego pogranicza. Wędrować można zarówno w sposób tradycyjny, jak i online.

Opracowanie wspólnej trasy turystycznej (dostępna na stronie projektu w trzech językach), aplikacji mobilnej oraz przewodnika turystycznego było możliwe dzięki projektowi «Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków – otwieramy nowe stronice wspólnej ukraińsko-polskiej historii» realizowanemu przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

Łączny budżet projektu wyniósł 44,751 tys. euro, w tym 40,271 tys. euro – dofinansowanie UE. Realizowały go organizacja pozarządowa «Wołyńskie Centrum Inicjatyw Regionalnych» (Ukraina) oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug (Polska).

Trasa łączy tereny związane z rodem książęcym Sanguszków w obwodzie wołyńskim i województwie lubelskim. Znalazły się na niej wołyńskie miejscowości: Łuck, Kowel, Mielce i Jarewiszcze w rejonie starowyżewskim, Kamień Koszerski, Włodzimierz Wołyński, Horochów, oraz w województwie lubelskim: Włodawa, Kijany, Lubartów, Rudno, Lublin, Jakubowice Murowane, Kraśniczyn i Dub.

Opracowanie wspólnej trasy szlakiem książąt Sanguszków ma służyć przyciągnięciu turystów – zewnętrznych i wewnętrznych – na Wołyń i Lubelszczyznę oraz popularyzacji wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego Ukrainy i Polski.

«Postawiliśmy przed sobą zadanie promowania wspólnej historii, informowania o mało znanych postaciach, pokazania, że obwód wołyński i województwo lubelskie mają nie tylko popularne obiekty turystyczne, ale także liczne interesujące miejsca, które niestety są mniej znane. W ten sposób zrodził się pomysł naszego projektu mającego na celu gromadzenie informacji o rodzie książęcym Sanguszków, który odegrał ważną rolę w dziejach naszego regionu» – powiedział w rozmowie z 12 kanałem dyrektor wykonawczy Wołyńskiego Centrum Inicjatyw Regionalnych Oleg Szczerba.

W ciągu roku partnerzy projektu badali działalność książąt Sanguszków, zaczynając od XV w., studiowali genealogię rodu, szukali zabytków związanych z rodem książęcym, które następnie znalazły się na trasie turystycznej przebiegającej przez Wołyń i Lubelszczyznę. Następnie, w związku z pandemią, każdy z partnerów zorganizował promocyjną podróż po swoim regionie. Na Wołyniu dziennikarze, muzealnicy oraz pracownicy branży turystycznej odwiedzili m.in. klasztor Świętego Mikołaja we wsi Mielce w rejonie starowyżewskim, w którym znajdował się grobowiec rodu Sanguszków, kaplicę kościoła dominikanów w Kamieniu Koszyrskim, cerkiew Świętego Bazylego i Sobór Zaśnięcia Matki Bożej we Włodzimierzu Wołyńskim oraz miejsce, w którym we wsi Jarewiszcze w XV–XVI w. działał klasztor fundowany przez księcia Aleksandra Sanguszkę.

Podsumowującą częścią projektu była konferencja przeprowadzona 22 września online, podczas której wymieniono się doświadczeniami wspólnego projektu.

W komentarzu dla gazety «Wołyń» kierownik projektu Natalia Królik powiedziała, że dzięki współpracy Polaków i Ukraińców powstała strona internetowa i aplikacja mobilna, a także wydano przewodnik turystyczny: «Wierzymy, że te wydarzenia zwiększą świadomość mieszkańców Wołynia i Lubelszczyzny na temat dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz przyczynią się do zwiększenia potencjału turystycznego Wołynia».

Sanguszkowie1

MW
Fot. Wołyńskie Centrum Inicjatyw Regionalnych

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1