Wiadomości
  • Register

5 września w wielu krajach, wszędzie tam, gdzie znajdują się skupiska Polaków, czytano w tym roku «Balladynę» Juliusza Słowackiego.

Tak było też w szkole sobotnio-niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej. W udekorowanej na tę okazję salce lekcyjnej pojawiła się wczesnym popołudniem grupka osób uczących się języka polskiego.

Uczniowie w różnym wieku, przejęci zadaniem, już kilka dni wcześniej ćwiczyli wybrane fragmenty dramatu.

Spotkanie rozpoczęto od wysłuchania nagrania Pary Prezydenckiej zapraszającej do czytania utworu Słowackiego. Następnie jedna z uczestniczek przybliżyła sylwetkę autora zwracając szczególną uwagę na miejsce jego urodzenia w pobliskim Krzemieńcu. Dopełnieniem informacji o poecie była prezentacja wierszy «W pamiętniku Zofii Bobrówny» i «Do Matki» w wykonaniu uczniów.

Nauczycielka języka polskiego podała krótką charakterystykę dramatu, a potem opowiadała jego treść popartą czytanymi fragmentami, natomiast na koniec zwróciła uwagę na przesłanie utworu – bardzo uniwersalne i aktualne w każdej epoce.

To było sympatyczne spotkanie zakończone tradycyjną herbatą z ciasteczkami, tym razem w ogrodzie, bo pogoda sprzyjała. Uroczystość stała się jednocześnie inauguracją nowego roku szkolnego 2020–2021. Wszyscy życzyli sobie spokojnej, niezakłóconej przez pandemię nauki.

Czytanie Zdolbunow 1

Czytanie Zdolbunow 2

Czytanie Zdolbunow 3

Czytanie Zdolbunow 4

Czytanie Zdolbunow 5

Maria MUSIAŁ,
nauczycielka skierowana do Zdołbunowa przez ORPEG
Fot. Jan MUSIAŁ

CZYTAJ TAKŻE:

«BALLADYNA» W INSTYTUCIE POLSKI

«BALLADYNA» JULIUSZA SŁOWACKIEGO ZABRZMIAŁA W CENTRUM ŁUCKA

NARODOWE CZYTANIE W MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO

W LUBOMLU RÓWNIEŻ CZYTANO SŁOWACKIEGO

W KOWLU ODKRYWANO «BALLADYNĘ»

U FELIŃSKIEJ «BALLADYNĘ» CZYTANO ON-LINE

NAD IKWĄ CZYTANO «BALLADYNĘ»