Wiadomości
  • Register

Studenci i wykładowcy Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki wzięli udział w IX Narodowym Czytaniu dramatu «Balladyna» Juliusza Słowackiego.

Do akcji dołączyli z inicjatywy działających na uniwersytecie Instytutu Polski i Naukowo-Edukacyjnego Laboratorium Przekładu Ukraińsko-Polskiego.

Ta akcja zainaugurowała nowy rok akademicki. Zgromadzonych powitała dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Antonina Szulak. Podziękowała studentom uczącym się języka polskiego za aktywny udział w przygotowaniu Narodowego Czytania i życzyła udanego semestru.

Koordynatorki Instytutu Polski Switłana Suchariewa, Natalia Kocan i Natalia Ciołyk opowiedziały o corocznej akcji Narodowego Czytania, życiu i twórczości Juliusza Słowackiego i historii powstania «Balladyny». Dalej wszyscy chętni przeczytali wybrane fragmenty dzieła. Uczestnicy akcji otrzymali dyplomy z pieczęcią pamiątkową, wysłaną z Kancelarii Prezydenta Polski.

Czytanie instytut1

Czytanie instytut2

Czytanie instytut7

Czytanie instytut4

Czytanie instytut5

Czytanie instytut6

Narodowe Czytanie jest organizowane z inicjatywy Prezydenta RP wraz z Małżonką od 2012 r. Pierwszym dziełem literatury polskiej przeczytanym w ramach akcji został poemat «Pan Tadeusz» Adama Mickiewicza. W 2013 r. były to dzieła Aleksandra Fredry, a w następnych latach czytano «Trylogię» Henryka Sienkiewicza, «Lalkę» Bolesława Prusa, «Wesele» Stanisława Wyspiańskiego, «Przedwiośnie» Stefana Żeromskiego i nowele polskie.

«Balladyna» Juliusza Słowackiego jest wybitnym utworem polskiego romantyzmu. Dramat został skończony w 1834 r. і wydany po pięciu latach w Paryżu. Poeta połączył w swoim utworze realizm z fantastyką, skupiając uwagę na analizie postepowania bohaterów.

Tekst i zdjęcie: Maria POLISZCZUK,
studentka 4 kursu WUN im. Łesi Ukrainki