Wiadomości
  • Register

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza nauczycieli języka i kultury polskiej pracujących poza granicami RP do udziału w szkoleniach on-line.

Szczegóły na temat szkoleń (cel, zakres tematyczny szkoleń, termin realizacji) znajdą Państwo w formularzu zgłoszeniowym klikając na nazwę szkolenia.

Jedna osoba może zapisać się maksymalnie na 2 wybrane szkolenia z puli dostępnych 7 szkoleń.

Fundacja Wolność i Demokracja proponuje dwie kategorie szkoleń.

Szkolenia dla edukatorów i nauczycieli wspierające ich w rozwoju kompetencji dydaktycznych z wykorzystaniem edukacji zdalnej:

Ocenianie kształtujące. Cel szkoleń: wspieranie nauczycieli pracujących w szkołach polskich za granicą RP w zakresie doskonalenia umiejętności nauczania w trybie online. Uczestnicy szkolenia będą doskonalili wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczanych przedmiotów, projektowania efektywnych zajęć edukacyjnych, w tym wykorzystania technologii informacyjnej, oceniania uczniów, poczucia wartości własnej, otwartości i życzliwości dla innych;

TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) dla początkujących. Cel szkoleń: zdobycie umiejętności wykorzystywania technik informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela organizującego proces sprzyjający uczeniu się;

TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) dla zaawansowanych. Cel szkoleń: pogłębienie umiejętności wykorzystywania technik informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela organizującego proces sprzyjający uczeniu się;

Wykorzystanie podręcznika internetowego «Włącz Polskę!» oraz innych źródeł i zasobów online wspierających naukę o Polsce i po polsku;

Budowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego (kompetencji uczenia się) celem przeprowadzenia badania z wykorzystaniem TIK. Cel szkolenia: poznanie metodyki organizowania i przeprowadzania badania oraz przygotowanie narzędzia do przeprowadzania pomiaru procesu dydaktycznego z ukierunkowaniem na kompetencję uczenia (się).

Szkolenia dla edukatorów i nauczycieli wspierające ich w rozwoju kompetencji psychologicznych wzmacniających pełnione role i funkcjonowanie społeczności szkolnej:

Odkrywanie własnego potencjału. Cel szkolenia: poszerzenie świadomości w zakresie własnych zasobów stanowiących kapitał w trudnych czasach;

Wartości w szkole – doskonalenie funkcjonowania społeczności szkolnej. Cel szkolenia: uświadomienie sobie świata wartości leżącego u podstaw funkcjonowania każdej społeczności. Identyfikacja wartości będących siłą napędową Waszych szkół. Określenie wspólnych filarów uwzględniających perspektywę uczniów, rodziców i nauczycieli. Zaplanowanie wdrożenia projektu rozwojowego w oparciu o wyłonione wartości;

Szkolenia realizowane w ramach projektu «ABC klasy polskiej. Program doskonalenia nauczycieli polonijnych» współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zajęcia będą prowadzone on-line za pośrednictwem platformy ZOOM i Moodle

Warsztaty będą odbywać się w grupach 12–15 osobowych

Zgłoszenie należy wysłać do 26 sierpnia. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Po zakończeniu rekrutacji uczestnik szkoleń uzyska informację na temat terminu szkoleń i harmonogramu prac.

Osoba do kontaktu: Julia Savelieva e -mail: j.savelieva@wid.org.pl

7 szkolen 2

Źródło: wid.org.pl

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1