Wiadomości
  • Register

Nowy wspólny projekt Łucka i Rzeszowa zostanie dofinansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 – podaje Departament Współpracy Międzynarodowej i Działalności Projektowej Łuckiej Rady Miejskiej.

Projekt nosi nazwę «Promocja i ochrona dziedzictwa naturalnego rzek miejskich i obszarów przybrzeżnych Rzeszowa i Łucka» (Promotion and protection of the natural heritage of urban rivers and bank areas of Rzeszów and Lutsk).

Łuck otrzyma ok. 29 tys. euro na realizację działań promujących obiekty dziedzictwa naturalnego (oznakowania, przestrzeń informacyjna na molo nad Styrem itd.), a także na organizację spotkań w celu wymiany doświadczeń z polskimi kolegami w zakresie ochrony miejskiego dziedzictwa naturalnego i możliwości wykorzystania jego potencjału turystycznego.

Realizacja projektu jest zaplanowana na 2021 r. Do końca bieżącego roku miasta partnerskie zamierzają przeprowadzić negocjacje, zawrzeć umowę grantową, umowę o partnerstwie, zarejestrować projekt zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem itd.

Wniosek projektowy został opracowany przez specjalistów ds. zarządzania projektami z urzędów miast partnerskich Łucka i Rzeszowa. 15 stycznia złożono go w otwartym konkursie, do którego napłynęło łącznie 178 wniosków z Ukrainy, Białorusi i Polski. 6 lipca Wspólny Komitet Monitorujący Programu zatwierdził wyniki naboru wniosków podejmując decyzję o dofinansowaniu 26 projektów.

Źródło: lutskrada.gov.ua

CZYTAJ TAKŻE:

ARCHEOLODZY BADAJĄ MURY OKRĘŻNE ŁUCKIEGO ZAMKU

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1