Wiadomości
  • Register

3 lipca Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych w Łucku, Lwowie oraz Użhorodzie wznowiły przyjmowanie wniosków o zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach Małego Ruchu Granicznego – podaje www.vfsglobal.com.

Złożenie dokumentów w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych jest możliwe tylko zgodnie z uprzednią rejestracją oraz po dokonaniu opłaty za usługi centrum wizowego w Idea Bank lub Kredobanku.

Informacje na temat procedury rejestracji do PPWW można uzyskać tu: https://www.vfsglobal.com/poland/ukraine/how-to-apply.html

Źródło: www.vfsglobal.com