Wiadomości
  • Register

Nakładem wydawnictwa «Nauka i Innowacje» w Poznaniu ukazała się monografia naukowa «Kultura fizyczna i turystyka w województwie wołyńskim w latach 1921–1939».

Książkę napisali Eligiusz Małolepszy oraz Teresa Drozdek-Małolepsza.

Autorzy podjęli temat kultury fizycznej, dotychczas pomijany przez historyków. Efektem ich badań jest wartościowa i nowatorska monografia oparta na szerokiej i niewykorzystanej dotychczas bazie źródłowej. W publikacji odnajdujemy mnóstwo nieznanych wcześniej faktów. W efekcie otrzymujemy w miarę kompletny, interesujący obraz życia sportowego i turystycznego w województwie wołyńskim w latach 1921–1939.

Czytając dowiemy się m.in., jakie miejsce zajmowały wychowanie fizyczne i sport w działalności takich organizacji, jak: Towarzystwo Gimnastyczne «Sokół», Wołyński Związek Młodzieży Wiejskiej, Związek Strzelecki, Związek Harcerstwa Polskiego, Automobilklub Wołyński czy Aeroklub Wołyński.

Autorzy piszą także o klubach i towarzystwach sportowych oraz o rozwoju różnych dyscyplin, w tym o piłce nożnej na Wołyniu, której na łamach MW cykl artykułów poświęcił Serhij Hrudniak.

Eligiusz Małolepszy oraz Teresa Drozdek-Małolepsza opowiadają o Marszu na Polską Górę pod Kostiuchnówką jako przykładzie zawodów wojskowo-sportowych na Wołyniu. Osobny rozdział poświęcili turystyce w województwie wołyńskim w okresie międzywojennym oraz działalności na polu rekreacji fizycznej.

Ze spisem treści publikacji «Kultura fizyczna i turystyka w województwie wołyńskim w latach 1921–1939» można zapoznać się na stronie internetowej wydawnictwa «Nauka i Innowacje»

Kultura fizyczna turystyka

MW

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1