Wiadomości
  • Register

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych opracował ofertę kulturalno-edukacyjną dla Polonii na czas kwarantanny.

Materiały dla nauczycieli i edukacja on-line

Materiały dostępne na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://www.gov.pl/web/edukacja

Materiały z Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej przygotowane przez Ministra Edukacji Narodowej: www.epodreczniki.pl (na platformie dostępne są scenariusze zajęć, e-podręczniki, gra edukacyjna)

Poradnik dla nauczycieli «Jak Uczyć Oline?» przygotowany przez nauczyciela kształcenia na odległość p. E. Beczek z ORPEG (http://www.orpeg.pl/index.php/home/aktualnosci/9-aktualnosci/2030-jak-uczyc-online-poradnik-dla-nauczycieli).

Platforma naukowa z dostępnymi zasobami do treści literackich, historycznych, geograficznych oraz z zakresu przedmiotów ścisłych (https://epodreczniki.pl).

Nauczanie języka polskiego jako obcego – płatny kurs e-learningowy dla nauczycieli chcących udoskonalić swoje umiejętności, organizowany przez SWP (http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=7119).

Zajęcia online - rozwiązania technologiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego. (https://znp.edu.pl/zajecia-online-materialy-dla-nauczycieli-i-uczniow/).

Bezpłatne materiały edukacyjne ORPEG – portal «Włącz Polskę» (http://www.wlaczpolske.pl/) czyli zestawy edukacyjne dla uczniów w każdym wieku.

Profil ORPEG na YouTube – cykl filmów animowanych o historii Polski (https://www.youtube.com/watch?v=o79LE_karL8)

Pozostałe zasoby naukowe:

– Scholaris (http://scholaris.pl/),

– Otwarte Zasoby (https://otwartezasoby.pl/),

– Narzędzia Online nie tylko dla nauczyciela (http://nowoczesnenauczanie.edu.pl/ciekawe-narzedzia-nie-tylko-online-dla-kazdego-nauczyciela/).

 

Konkursy

Konkurs historyczny Patria Nostra – realizowany w formule internetowej – polega na wykonaniu filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski (https://konkurs-patrianostra.pl/konkurs-swiatowy). Termin nadsyłania prac to 31 maja.

 

Lektury w j. polskim dostępne on-line

https://lektury.gov.pl/

https://polona.pl/

https://wolnelektury.pl/

https://www.academica.edu.pl

 

Kultura – Muzea. Lekcje historii i lekcje muzealne on-line

Muzea udostępniają swoje zbiory zwiedzającym online, proponują wirtualne spacery, ale często mają także specjalną ofertę edukacyjną dla dzieci z propozycją publikacji w wersji elektronicznej, gier i filmów.

Muzeum Historii Polski http://muzhp.pl/pl/

Muzeum Narodowe w Warszawie http://www.mnw.art.pl/edukacja/aktualnie/

Muzeum Narodowe w Krakowie https://mnk.pl/

Muzeum Narodowe w Kielcach https://mnki.pl/

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau (lekcje) http://www.auschwitz.org/edukacja/e-learning/

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach https://domjp2.pl/2020/04/02/robimy-wielkanocna-palme-warsztaty-online/ oraz https://domjp2.pl/2020/03/17/zostanwdomu/

Centrum Myśli JPII https://www.centrumjp2.pl/nauka/instytut-badan-naukowych/

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce https://www.muzeumpulaski.pl/virtualwalk/muzeumwarkapl/flash.html

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku https://muzeumpilsudski.pl/

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie https://www.wilanow-palac.pl/edukacja/e_edukacja

Zamek Królewski na Wawelu https://wawel.krakow.pl/

Muzeum Historyczne Warszawy: https://www.polska.travel/pl/muzea/muzeum-historyczne-m-st-warszawy

Muzeum Powstania Warszawskiego https://www.1944.pl/artykul/muzeum-on-line,2453.html

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

– strona główna https://zacheta.art.pl/pl;

– edukacja dla dzieci, młodzieży i dorosłych https://zacheta.art.pl/pl/edukacja/

Muzeum Żydów Polskich https://polin.pl/pl

 

Skanseny (muzea wsi)

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku- największy skansen w Polsce http://skansen.mblsanok.pl

Park Etnograficzny Kultury Ludowej w Kolbuszowej - prezentuję kulturę Lasowiaków i Rzeszowiaków http://www.muzeumkolbuszowa.pl/

Muzeum Wsi Radomskiej - gromadzi budynki z terenów pogranicza mazowsza i ziemi kieleckiej http://www.muzeum-radom.pl/

Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie - prezentuje budownictwo z: Beskidu Śląskiego, podregionu podgórskiego, pszczyńsko-rybnickiego, lublinieckigo i regionu Zagłębia Dąbrowskiego http://www.muzeumgpe-chorzow.pl

Muzeum etnograficzne w Ochli - prezentuje zabudowania z czterech sąsiadujących ze sobą regionów: Dolnego Śląska, Zachodniej Wielkopolski, Wschodnich Łużyc i obszaru środkowo-lubuskiego. Dodatkowo Muzeum posiada zabudowania z terenów historycznej Bukowiny http://www.muzeumochla.pl/

Muzeum Wsi Opolskiej http://www.muzeumwsiopolskiej.pl

Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach przedstawia wieś wielkopolską oraz dworek szlachecki http://www.lednicamuzeum.pl/

Muzeum Wsi Lubelskiej prezentuje Wyżyna Lubelska, Zespół Dworski, Roztocze, Podlasie i Polesie Lubelskie, Powiśle oraz Nadbuże http://www.skansen.lublin.pl

Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich - charakteryzujące budownictwo Kaszub (bez pasa nadmorskiego) i Kociewia http://www.muzeum-wdzydze.gda.pl

Sądecki Park Etnograficzny – prezentuje budowle czterech polskich grup etnograficznych zamieszkujących historyczną Sądecczyznę, tj. Lachów Sądeckich, Górali Sądeckich, Pogórzan i Łemków http://www.muzeum.sacz.pl

Park Etnograficzny w Tokarni – prezentuje budowle z regionów Kielecczyzny http://mwk.com.pl

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej http://www.skansen.bialystok.pl/

Park Etnograficzny w Olsztynku prezentuje budowle z Warmii, Mazur, Powiśla, Sambii (Obw. Kaliningradzki) oraz Małej Litwy (częściowo obw. Kaliningradzki, częściowo Litwa) - http://www.muzeumolsztynek.com.pl/

 

Koncerty, opery, operetki i spektakle teatralne

Polska Opera Królewska https://operakrolewska.pl/koncert-symfoniczny-retransmisja-na-kanale-youtube/

Filharmonia Narodowa w Warszawie http://www.filharmonia.pl/aktualnosci/muzyka-brzmi-dalej---

Teatr Wielki–Opera Narodowa https://teatrwielki.pl/

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" http://www.zespolslask.pl/pl//dodatkowe/19523/edukujemy-artystycznie/

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca «Mazowsze» https://mazowsze.waw.pl/

 

Instytuty zajmujące się rozpowszechnianiem wiedzy również wykorzystują elektroniczne kanały komunikacji

Instytut Polonika https://polonika.pl/co-nowego-/-zostanwdomu-konserwator-zabytkow-online

Instytut Adama Mickiewicza, https://iam.pl/pl

Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, http://ip.olsztyn.pl/

Narodowy Instytut Dziedzictwa, https://www.nid.pl/pl/

Instytut Teatralny, https://www.instytut-teatralny.pl/

Inne

Zostań w domu, sztuka przyjdzie do Ciebie

https://www.gov.pl/web/kultura/zostan-w-domu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie

https://www.gov.pl/web/kultura/zostanwdomu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie-cz2

https://www.gov.pl/web/kultura/zostanwdomu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie-cz3

Ninateka – bogaty zbiór polskich filmów fabularnych, animowanych i dokumentalnych, w tym darmowe polskie bajki dla dzieci

Stowarzyszenie Wspólnota Polska http://wspolnotapolska.org.pl/szkola60/

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie https://pol.org.pl/audycje-wybitni-polacy-iirp/

Fundacja Wolność i Demokracja https://wid.org.pl/category/szerzymy-polska-oswiate/

Centrum edukacyjne IPN: https://centrumedu.ipn.gov.pl/

Centrum edukacyjne Ośrodka «Karta» https://karta.org.pl/edukacja

Dom Spotkań z Historią https://dsh.waw.pl/

Centrum «Kopernik» http://www.kopernik.org.pl/

 

TVP i TVP Polonia

TVP https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

TVP Polonia www.polonia.tvp.pl/44889617/polonia-dzieciom

Ponadto programy dedykowane dla najmłodszych na Antenie TVP Polonia wraz z godzinami emisji:

oferta

Źródło: Konsulat Generalny RP w Łucku

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1