Wiadomości
  • Register

W Krakowie ujrzał światło dzienne drugi tom publikacji «Cmentarze dawnego powiatu tarnopolskiego». Informacje o wydaniu znajdziemy na stronie cmentarzetarnopolskie.sztuka.edu.pl

«Książka stanowi przede wszystkim pokłosie prac dokumentacyjnych wykonanych w roku 2018, ale uwzględnia również wcześniejsze badania prowadzone na tym terenie» – piszą kierownicy projektu dokumentacji cmentarzy na Tarnopolszczyźnie dr hab. Anna Sylwia Czyż i dr Bartłomiej Gutowski.

Autorzy tomu poświęcają uwagę m.in. klasycystycznym figurom wotywnym, typom ikonograficznym Madonny, fotografiom nagrobnym, formom nagrobków ziemian na cmentarzach na terenie dawnego powiatu tarnopolskiego. W książce znajdują się teksty w języku polskim oraz obszerne streszczenia w języku ukraińskim.

Drugi tom publikacji «Cmentarze dawnego powiatu tarnopolskiego» jest dostępny do pobrania w formie pdf. (na stronie jest dostępna również wersja pdf tomu 1). Dystrybucja egzemplarzy drukowanych została w tej chwili wstrzymana w związku z pandemią koronawirusa.

Publikację wydano ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu Opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Projekt dokumentacji cmentarzy Tarnopolszczyzny realizowany jest pod kierunkiem pracowników Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Fundacją Rozwoju i Inicjatyw Społecznych (2018–2019), Fundacją Świętokrzyską Góry Historii (w roku 2017) i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska (do roku 2013).

Realizacja prac dokumentacyjnych na cmentarzach Tarnopolszczyzny jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Senatu RP w ramach Programu Opieki na Polonią i Polakami za granicą, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu POLONIKA, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz współpracy z Polskim Towarzystwem Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu (od lutego 2020 r. ta organizacja nazywa się Polskie Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu).

MW

CZYTAJ TAKŻE:

PONAD 500 POLSKICH NAGROBKÓW Z DAWNEGO POWIATU ZBARASKIEGO ZOSTAŁO UDOKUMENTOWANYCH W 2019 R.

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1