Wiadomości
  • Register

Chociaż z oczywistych powodów w ukraińskim społeczeństwie panuje niepokój, ludzie nadal chcą prowadzić normalne «przedkoronawirusowe» życie.

Mimo, że wywieszone tydzień temu ogłoszenie o zaplanowanym na 15 marca koncercie zagubiło się w natłoku wiadomości z ostatnich trudnych dni, publiczność przybyła na wydarzenie.

Ze względu na wprowadzone ograniczenia na koncercie w katedrze rzymskokatolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła było kilkudziesięciu widzów.

concerto papa 2

Program koncertu poświęconego 100. rocznicy urodzin papieża św. Jana Pawła II był bogaty i różnorodny. Utwory zagranicznych i ukraińskich kompozytorów wykonali organiści łuckiej katedry Tetiana Janiuk i Piotr Suchocki. Piotr Suchocki jest wykładowcą Wołyńskiego College Kultury i Sztuk Pięknych im. Igora Strawińskiego, a Tetiana to jego była uczennica. Publiczność została oczarowana mezzosopranem Wiktorii Czajki, solistki Wołyńskiej Filharmonii Obwodowej. Zaprezentowała utwory różnych gatunków: arię operową, pieśń neapolitańską, klasyczne «Dignare» Händla i «Ave Maria» Schuberta. Koncert urozmaiciły wykonane w duecie z organami utwory na flet Pana i sopiłki, na których zagrali Roman Buhajczuk i Stanisław Zubenko, uczniowie College im. Igora Strawińskiego.

concerto papa 3

concerto papa 4

concerto papa 5

concerto papa 6

concerto papa 7

Prowadzącym wydarzenie był wikariusz katedralnej parafii ks. Roman Własiuk. Przybliżył publiczności postać Jana Pawła II, opowiedział o niektórych epizodach z życia papieża Polaka. Szczególnie wzruszające były słowa z testamentu ojca świętego odczytane na końcu programu koncertowego: «Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie» (por. Mt 24, 42) – te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę za nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddaję w ręce Matki mojego Mistrza: totus Tuus. W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W tych Rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby Miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności».

concerto papa 8

concerto papa 9

Po koncercie kilku widzów stwierdziło, że był on dla nich «wręcz konieczny». Dodali: «Z niecierpliwością czekamy na następny».

concerto papa 10

concerto papa 11

concerto papa 12

Koncert odbył się pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

Tekst i zdjęcia: Anatolij OLICH