Wiadomości
  • Register

W Łucku, Równem i Tarnopolu wystartowała kolejna edycja konkursu, który w ubiegłym roku cieszył się tak dużym zainteresowaniem. Zasady zmagań pozostały te same, zmienił się natomiast temat przewodni.

Poprzedni Triathlon intelektualny dotyczył 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, tegoroczny zaś poświęcony jest sukcesom odnoszonym przez Polskę w ostatnim czterdziestoleciu, a jego pełna nazwa to «Triathlon intelektualny – sukcesy Polski 1980–2020».

W sobotę, 29 lutego, Do konkursu przystąpiły ogółem 174 osoby z całego Łuckiego Okręgu Konsularnego, głównie z Równego, Tarnopola i Łucka, ale także z Biłokrynicy, Krzemieńca, Zaleszczyk, Podwołoczysk, Husiatyna, Kozłowa, Starego Skałatu, Sarn, Zdołbunowa, Kostopola, Kowla, Łokaczy i Nowowołyńska.

I etap polegał na zmierzeniu się z dosyć trudnym testem liczącym 60 pytań. Uczniowie, aby dobrze go napisać, musieli wykazać się wiedzą nie tylko z najnowszej historii Polski, lecz również geografii, gospodarki, nauki, szeroko pojętej kultury, znać podział administracyjny kraju, a nawet zasady przeprowadzania w Polsce wyborów, zarówno parlamentarnych, jak i prezydenckich.

Poziom był bardzo wysoki, większość uczestników osiągnęła wyniki znacznie powyżej 50 % możliwych do zdobycia punktów, a zakwalifikowani do następnej rundy (30 osób – po 10 z każdego miasta) napisali jeszcze lepiej. Kolejny etap odbędzie się w Łucku i będzie polegał na wygłoszeniu przemówienia.

W Łucku zebranych powitali: dyrektor Wołyńskiego Instytutu Edukacji Podyplomowej Piotr Oleszko oraz reprezentująca Instytut Lilia Bondaruk. Następnie głos zabrała konsul Teresa Chruszcz, która podziękowała Instytutowi za wieloletnią współpracę podczas realizacji licznych projektów, zgromadzonej zaś w auli młodzieży życzyła osobistych sukcesów i powodzenia w rozwiązywaniu trudnych testowych zadań. W komisji zasiedli: Lilia Bondaruk, Natalia Neczyporuk, Wiesław Pisarski i Piotr Kowalik.

DSC 0013

DSC 0091

DSC 0047

DSC 0072

Kolejnym miastem, gdzie odbyły się zmagania było Równe. Chętni do wzięcia udziału w teście zgromadzili się w Rówieńskim Obwodowym Instytucie Edukacji Podyplomowej, a w organizacji konkursu w tym miejscu aktywnie brała udział pracownica tej instytucji Ruslana Kuszneruk. W komisji pracowali: Ewa Mańkowska, Mariana Jakobczuk, Elżbieta Piotrowska, Maria Musiał, Tamara Hrycak i Witalij Leśniak.

IMGP2507

IMGP2560

IMGP2533

Konkurs został również przeprowadzony w Tarnopolu. Uczestnicy testu przybyli do Tarnopolskiego Obwodowego Instytutu Edukacji Podyplomowej. Rywalizacja odbyła się dzięki pomocy dyrektora Instytutu Oleksandra Petrowskiego oraz metodyka Lidii Boruckiej. W składzie komisji znaleźli się: Marianna Seroka, Lilia Kilbicka, Irena Bonczak, Mariana Kacan, Wita Mastylak oraz Andrzej Jaworski.

DSCN2055

DSCN2053

Wszyscy uczniowie biorący udział w zmaganiach otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Łucku.

Najważniejszym celem konkursu jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o współczesnej Polsce, a szczególnie informacji o licznych sukcesach Polaków odniesionych w latach 1980-2020. Projekt realizowany jest przez Konsulat Generalny RP w Łucku we współpracy z Ukraińsko-Polskim Sojuszem imienia Tomasza Padury w Równem oraz nauczycielami ORPEG skierowanymi do pracy w Tarnopolu, Łucku i Kowlu.

Piotr KOWALIK,
nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG
Fot. Piotr KOWALIK, Wiesław PISARSKI, Serhij HRYCAK, Lilia KILBICKA

CZYTAJ TAKŻE:

WYPOCZYNEK W «NADWARCIAŃSKIM GRODZIE» ZINTEGROWAŁ FINALISTÓW KILKU KONKURSÓW