Wiadomości
  • Register

W ciągu ponad 900-letnich dziejów Ostroga na jego koncie uzbierało się niemało ważnych dat. Mimo że jubileusze obchodzone w miniony weekend na tym tle wyglądają dość skromnie, zasłużyły jednak sobie, żeby znaleźć się w kalendarzu historycznym słynnego miasta.

16 listopada mieszkańcy Ostroga świętowali jednocześnie trzy jubileusze: 30-lecie odrodzenia parafii rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 25-lecie działalności Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej oraz 25-lecie założenia religijno-społecznego dwumiesięcznika diecezji łuckiej Kościoła Rzymskokatolickiego «Wołanie z Wołynia».

Obchody rozpoczęła uroczystość w Ostrogskiej Szkole Artystycznej dla Dzieci. Po wysłuchaniu hymnów państwowych Polski i Ukrainy zgromadzonych powitał prezes TPK Ziemi Ostrogskiej Włodzimierz Filarowski. Przypomniał, że dzień wcześniej, 15 listopada, z okazji 25-lecia dwumiesięcznika «Wołanie z Wołynia» w Muzeum Książki i Drukarstwa została otworzona wystawa «Sursum corda» («W górę serca») przedstawiająca szereg publikacji ostrogskiego wydawnictwa. Ekspozycję będzie można oglądać do 15 grudnia.

Wydawnictwo założył i do dziś prowadzi ks. kanonik Witold Józef Kowalów – polski duchowny, naukowiec, publicysta i wydawca, który poświęcił się służbie Bogu i Kościołowi na Wołyniu. Pierwszy numer dwumiesięcznika ukazał się 13 grudnia 1994 r., do dziś światło dzienne ujrzało ponad 150 numerów czasopisma oraz 140 książek wydawanych jako biblioteka «Wołania z Wołynia».

Ostroh giubileo 3

Ostroh giubileo 1

Po słowach powitania odbył się koncert przygotowany przez uczniów sobotniej szkoły języka polskiego działającej przy TPK Ziemi Ostrogskiej. Dodać należy, że rok 2019 dla szkoły również jest jubileuszowy, ponieważ została założona w czerwcu 1999 r. W koncercie wystąpiły nie tylko dzieci, ale także ich rodzice, a przy niektórych piosenkach z artystami śpiewali wszyscy widzowie, którzy na święto przyszli całymi rodzinami, często reprezentującymi aż trzy pokolenia.

Ostroh giubileo 4

Ostroh giubileo 5

Ostroh giubileo 6

Ostroh giubileo 7

Ostroh giubileo 10

Dzieci grały na instrumentach muzycznych, recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Przedstawiły również historię gimnazjum w Ostrogu założonego w 1919 r. przez Polską Macierz Szkolną, które w okresie międzywojennym nazwane było imieniem Marii Konopnickiej. W tamtych czasach oprócz języka polskiego uczniowie szkoły uczyli się jeszcze czterech obowiązkowych języków: francuskiego, niemieckiego, greckiego i łacińskiego. Obecnie język polski powrócił do gimnazjum, ale już jako język obcy. Na lekcjach polskiego uczniowie poznają także polską kulturę, historię oraz tradycje.

Ostroh giubileo 8

Przy scenie stały plansze, na których przedstawiono rysunki oraz prace ręczne, przygotowane przez dzieci w ramach specjalnego konkursu z okazji jubileuszu. Jedną ze zwyciężczyń konkursu «Śladami polskiej kultury w Ostrogu» była Inna Hnatiuk, która wystąpiła także podczas koncertu. Również w ramach konkursu Jana Sikorska przedstawiła widzom dzieje 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego ilustrując opowieść unikatowymi zdjęciami. Od 1920 r. Ostróg był miejscem stacjonowania tej jednostki. Pułk uczestniczył w trzech wojnach: I światowej, polsko-bolszewickiej oraz II światowej. W wojnie obronnej 1939 r. pułk stał się jedną z polskich jednostek wojennych z najbardziej tragicznym losem. Po przegranej bitwie pod Jacnią został rozwiązany. Za bohaterstwo wykazane podczas kampanii wrześniowej 19 Pułk Ułanów Wołyńskich odznaczono orderem «Virtuti Militari».

Ostroh giubileo 13

Ostroh giubileo 14

Ostroh giubileo 9

Na zakończenie uroczystości konsul Piotr Matusiak reprezentujący Konsulat Generalny RP w Łucku w imieniu Konsula Generalnego Wiesława Mazura złożył Towarzystwu Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej życzenia z okazji jubileuszu i przekazał na ręce solenizantów prezent. Członkowie TPK otrzymali również «Śpiewniki pieśni patriotycznych» wydane dla Polonii dzięki wsparciu Senatu RP. Książki, poza słowami i nutami ważnych dla Polaków pieśni napisanych w okresie walk o niepodległość, zawierają również dużo ciekawych informacji o epokach, w których utwory były tworzone, o ich autorach i wybitnych postaciach tamtych czasów.

Ostroh giubileo 11

Ostroh giubileo 12

O 15.00 w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny rozpoczęła się msza święta. Nabożeństwu przewodniczył bp Witalij Skomarowski, ordynariusz diecezji łuckiej. Mszę razem z nim prowadzili ks. Witold Józef Kowalów, wieloletni proboszcz tej parafii, oraz obecny proboszcz ks. Waldemar Szlachta. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz miejscowych, m.in. mer Ostroga Oleksandr Szyker, mieszkańcy miasta, księża z diecezji łuckiej, kamienieckiej i kijowsko-żytomierskiej, zakonnice, członkowie polskich organizacji, parafianie oraz goście z innych miast.

Ostroh giubileo 19

Ostroh giubileo 15

Ostroh giubileo 16

Podczas mszy dziękczynnej biskup Witalij Skomarowski powiedział: «Ostróg inauguruje szereg jubileuszy, ponieważ na terenie współczesnej diecezji łuckiej była to pierwsza parafia, która wznowiła działalność. Chcemy dziękować Bogu za Jego miłosierdzie, za to, że 30 lat temu miejscowa wspólnota odzyskała świątynię i przez tyle samo lat brzmią tu modlitwy. Druga rocznica – to 25-lecie wydawnictwa i biblioteki «Wołania z Wołynia». Jest to jeden z niewielu drukowanych periodyków Kościoła Katolickiego na Ukrainie, który przetrwał w dzisiejszych czasach, niełatwych dla czasopism drukowanych. Za to Bogu niech też będą dzięki. I trzeci jubileusz to 25-lecie polskiego Towarzystwa. Niech Bóg wynagrodzi was za ciężką pracę».

Ewangelię czytano po polsku i po ukraińsku. W języku polskim Słowo Boże wygłosił dziekan dziekanatu rówieńskiego ks. kanonik Władysław Czajka, który przez kilka lat był proboszczem kościoła w Ostrogu. Po ukraińsku Ewangelię czytał o. Mykoła Adamowicz, proboszcz parafii Świętych Joachima i Anny Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Katolicka świątynia w Ostrogu nie jest mu obca – to właśnie tu jego parafianie, grekokatolicy, przychodzą na nabożeństwa, póki buduje się ich cerkiew. Po komunii wierni zaśpiewali «Te Deum» («Ciebie Boga wysławiamy») – hymn Kościoła Katolickiego wykonywany podczas szczególnych uroczystości.

Ostroh giubileo 17

Ostroh giubileo 18

Ostroh giubileo 20

Ostroh giubileo 22

Po mszy świętej parafianie złożyli życzenia ks. kanonikowi Witoldowi Józefowi Kowalowowi z okazji 25-lecia wydawnictwa «Wołanie z Wołynia» oraz podziękowali mu jako swojemu wieloletniemu proboszczowi. Wyrazili również wdzięczność prezesowi Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej Włodzimierzowi Filarowskiemu. Dodam, że prezes podczas mszy pełnił posługę ministrancką przy ołtarzu. List od Konsula Generalnego RP w Łucku Wiesława Mazura odczytał konsul Piotr Matusiak. Również mer miasta pogratulował głównym solenizantom – Włodzimierzowi Filarowskiemu oraz ks. Witoldowi Józefowi Kowalowowi.

Ostroh giubileo 21

Tekst i zdjęcia: Anatol OLICH