Wiadomości
  • Register

15 listopada w siedzibie Stowarzyszenia Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej na Wołyniu miał miejsce I etap IV edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą «W drodze do niepodległości».

Do rywalizacji przystąpili uczniowie, którzy wraz z opiekunami przybyli z Kowla (Towarzystwo Kultury Polskiej), Tarnopola (Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe) i Maniewicz (Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej, Oddział w Maniewiczach). Łuck reprezentowali przedstawiciele Towarzystwa Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej.

Zebranych powitał dyrektor Szkoły Sobotnio-Niedzielnej działającej przy SKP Aleksander Świca. Po wypiciu szklanki gorącej herbaty, zarejestrowaniu uczestników i rozdaniu kodów, punktualnie o godzinie 11.00, rozpoczęło się współzawodnictwo. Zgodnie z regulaminem komisyjnie otwarto kopertę z pracami, po ich rozdaniu i zakodowaniu oraz przeczytaniu instrukcji przez sekretarza olimpiady, uczniowie mieli 90 minut na rozwiązanie testów. Następnie, również w obecności wszystkich, arkusze zostały włożone do koperty zwrotnej, którą zaklejono i opieczętowano. Zostanie ona teraz, za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Łucku, wysłana do Warszawy, gdzie prace będą sprawdzone, a wyniki podane na stronie Fundacji Wolność i Demokracja. Nad przebiegiem zmagań czuwała komisja złożona z nauczycieli ORPEG, skierowanych do Łucka, Kowla i Tarnopola.

Olimpiada hist 2019 1

Po tak dużym wysiłku intelektualnym nastąpiła chwila wytchnienia, młodzież z różnych miast i towarzystw mogła się ze sobą zapoznać, porozmawiać, na gorąco wymienić uwagami i spostrzeżeniami związanymi z konkursem. Test, w opinii uczestników, nie był prosty, trzeba było wykazać się znajomością nie tyko dat i wydarzeń, ale także map związanych z historią Polski.

Na koniec zgromadzeni otrzymali dyplomy i drobne upominki, które wręczył im dyrektor Aleksander Świca. Teraz wszyscy będą czekali na ogłoszenie wyników – życzymy im odniesienia sukcesu i awansu do kolejnego etapu zmagań.

Olimpiada hist 2019 3

Olimpiada hist 2019 4

Główny cel olimpiady to popularyzacja wiedzy na temat historii Polski wśród młodzieży mieszkającej i uczącej się poza granicami kraju oraz kształtowanie ich świadomości historycznej. Zwycięzcy trzeciego etapu Olimpiady otrzymają indeksy uprawniające ich do studiów na polskich uczelniach.

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest elementem projektu «Polskie Echa – wspieranie nauki historii Polski na świecie», współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Organizatorami konkursu są Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.

Piotr KOWALIK,
nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG
Fot. Wiesław PISARSKI