Wiadomości
  • Register

6 listopada w ramach tygodnia historii w Ostrogskiej Szkole I–III Stopnia odbyło się spotkanie naukowo-krajoznawczego zrzeszenia gimnazjalistów «Dziedzictwo».

Temat «Polski okres Ostroga: zapomniane fragmenty» zgromadził pracowników Ostrogskiego Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego, Działu Edukacji Rady Miasta Ostróg, lokalnych krajoznawców, nauczycieli historii, języka polskiego, rodziców i uczniów. Spotkanie odbyło się w przededniu obchodów 25-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej. 

Wydarzenie rozpoczęło się od recytowania przez uczniów wierszy Marii Konopnickiej w języku polskim i ukraińskim. W 1921 r. ta znana polska pisarka została patronką ostrogskiego gimnazjum.  Młodzi krajoznawcy przedstawili obecnym ciekawe wspomnienia byłej gimnazjalistki Olgi Ruj o nauczycielach i tradycjach działającego w mieście polskiego gimnazjum.

Larysa Kononczuzk, nauczycielka historii, kierowniczka zrzeszenia naukowo-krajoznawczego «Dziedzictwo», zwróciła uwagę, że Ostróg zawsze był miastem wielonarodowym i wielojęzycznym. Powstała tu swoista kultura charakteryzująca się tolerancją narodowościową i wyznaniową.

Maria Danyluk, pracownik naukowy Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego w Ostrogu, opowiedziała obecnym o wydarzeniach, które miały miejsce w Ostrogu w latach 1919–1939. Swoją opowieść uzupełniła przedstawieniem eksponatów ze zbiorów muzeum. Starszy pracownik naukowy muzeum Anatolij Heleniuk pokazał zdjęcia Ostroga z ubiegłego wieku.

Metodyk miejscowego Działu Edukacji Ihor Krawczuk zwrócił uwagę uczniów na to, że nauka polskiego i innych języków mniejszości narodowych Ostroga umożliwia dokładniejsze poznanie historii rodzinnego miasta dzięki korzystaniu ze źródeł obcojęzycznych. Przekazał także do zbiorów muzeum szkolnego książkę z pieczątką Państwowego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Ostrogu.

Lokalny historyk i kolekcjoner Mykoła Chawruk opowiedział ciekawą historię o tym, jak dzięki jego rodzinie przetrwały polskie książki, które w latach 1920–1939 znajdowały się w różnych bibliotekach Ostroga. Na podstawie pieczątek bibliotecznych można ustalić, jakie placówki działały wówczas w mieście. Były to biblioteki Państwowego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej, Dokształcającej Szkoły Zawodowej, Polskiej Macierzy Szkolnej, Związku Ministrantów im. Stanisława Kostki, Klubu Ogniwo, Siedmioklasowej Szkoły Podstawowej w Ostrogu, Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej, Szkoły im. Króla Kazimierza Wielkiego, szkół rzemieślniczych stolarzy, kowali itp. W Ostrogu działały również Biblioteki imienia Bokimera oraz imienia Teni Rogozińskiej. Korzystając z okazji pan Mykoła przekazał część swoich zbiorów w, jak się sam wyraził, "zaufane ręce" młodych krajoznawców i nauczycieli ostrogskiej szkoły.

Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej Włodzimierz Filarowski poruszył temat zachowania polskiej kultury i języka oraz zaprosił wszystkich do udziału w obchodach 25-lecia założenia towarzystwa. Szkole zaś podarował książkę o historii Polski i ponowne wydanie ilustrowanego przewodnika krajoznawczego po Ostrogu, który w roku 1934 został po raz pierwszy wydany dzięki środkom dyrektora Państwowego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej. Materiały do przewodnika przygotowali nauczyciele i uczniowie gimnazjum, członkowie lokalnego koła krajoznawczego.

Ostrog fragmenty 2

Ostrog fragmenty 3

Ostrog fragmenty 1

Ihor KRAWCZUK
Zdjęcia: Olga SKRYPKA, Denis ALEJNIKOW

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1