Wiadomości
  • Register

W dniach 11–13 października w Łucku odbył się zjazd przedstawicieli mediów polonijnych na Wschodzie. Spotkanie miało miejsce w związku z 10-leciem gazety «Monitor Wołyński».

Zjazd, w ramach którego odbyło się wiele wydarzeń, zorganizowała Fundacja Wolność i Demokracja wspólnie z redakcją «Monitora Wołyńskiego» korzystając ze środków Senatu RP.

Podczas pobytu na Wołyniu dziennikarze polskich mediów z Ukrainy, Białorusi i Litwy uczestniczyli w warsztatach medialnych dotyczących obsługi drona, pracy redakcyjnej, mediów społecznościowych w procesie komunikacji z odbiorcami prasy polonijnej oraz omówili temat «Fake news – zagrożenia w pracy redakcji». Odwiedzili także Kowel, gdzie wzięli udział w mszy świętej w miejscowym kościele oraz złożyli wieńce w miejscach pamięci poległych Polaków. W niedzielę w Katedrze pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku odbyła się msza święta w intencji mediów polskich, po której przedstawiciele mediów ze Wschodu złożyli wieńce przy ścianie Łuckiego Więzienia i na Memoriale Żołnierzy ATO.

Jednym z głównych wydarzeń zjazdu były uroczystości Jubileuszu 10-lecia «Monitora Wołyńskiego» z udziałem Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego, Ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Cichockiego, Konsula Generalnego RP w Łucku Wiesława Mazura, pełniącego obowiązki Mera Miasta Łuck Hryhorija Pustowita oraz wielu innych zaproszonych gości.

W związku z 10-leciem na adres redakcji «Monitora Wołyńskiego» wpłynęły listy gratulacyjne od różnych instytucji oraz od dawnych i obecnych przyjaciół gazety.

«Przede wszystkim gratuluję Państwu konsekwencji w działaniu, która przynosi widoczne owoce - od czasów odrodzenia polskiej prasy na Ziemi Wołyńskiej «Monitor Wołyński» przeszedł bowiem długą i piękną ewolucję (…). Życzę Państwu dalszego rozwoju «Monitora Wołyńskiego», wielu inicjatyw docenianych nie tylko przez społeczność polską, ale i ukraińską, a także wytrwałości i satysfakcji z realizacji Państwa misji» – napisał Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski w liście gratulacyjnym przesłanym na ręce redaktora naczelnego «Monitora Wołyńskiego» Walentego Wakoluka oraz prezesa Fundacji «Wolność i Demokracja» Roberta Czyżewskiego.

List 1 Marszałek page 0001

List 1 Marszałek page 0002

Senator RP Artur Warzocha podkreślił, że dwutygodnik porusza ważne dla lokalnej społeczności, jak i dla wszystkich Polaków mieszkających za wschodnią granicą Rzeczypospolitej tematy. «Gratuluję odważnego podejścia do opisywanych zagadnień, świetnej publicystyki, a także wysokiego poziomu edytorskiego gazety» – zaznaczył senator w swoim liście.

List 2 Warzocha

Bardzo ważne były dla nas także słowa Tomasza Janika, Konsula Generalnego RP w Łucku w latach 2007–2011. To właśnie dzięki jego wsparciu 10 lat temu powstał «Monitor Wołyński». «Z prawdziwą przyjemnością przyjąłem informację o przypadającym w tym roku jubileuszu 10-lecia istnienia waszej gazety. Ale ten czas leci… Dopiero co w łuckiej cukierni przy kawie rozmawialiśmy z Walentym o pomyśle wprowadzenia na Wołyniu polskiego słowa zamkniętego w ramach jakiegoś periodyku – miesięcznika, kwartalnika, a jak się uda to może częściej. I się udało! Najlepszym tego dowodem jest dzisiejszy jubileusz dwutygodnika „Monitor Wołyński” (…) Droga Redakcjo, Szanowny Redaktorze Naczelny, tak trzymać, byśmy wszyscy mogli cieszyć się z kolejnych -ntych jubileuszy! Czego z całego serca Wam życzy stały czytelnik» – napisał Tomasz Janik.

Beata Brzywczy, Konsul Generalny RP w Łucku w latach 2013–2016, składając nam życzenia, podkreśliła: «Zawsze ciepło myślę o Monitorze Wołyńskim, zespole go tworzącym i członkach polskiej społeczności na Wołyniu».

Łucka Rada Miejska w podziękowaniu skierowanym na ręce redakcji podkreśliła profesjonalizm «Monitora Wołyńskiego» oraz rolę, którą czasopismo odgrywa w rozwoju przestrzeni informacyjnej. Podczas obchodów Jubileuszu pełniący obowiązki Mera Miasta Łuck Hryhorij Pustowit podziękował redakcji «za to wszystko, co zrobiła dla promowania historii oraz teraźniejszości Ukrainy, Polski, za to wszystko, co jest pomostem łączącym nasze kraje». Ponadto Hryhorij Pustowit wręczył Walentemu Wakolukowi medal z okazji 590-lecia Zjazdu Monarchów Europejskich w Łucku.

List 10 Rada Miejska

W imieniu Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Anny Aleksandry Radeckiej i wszystkich pracowników, gratulacje na adres redakcji przysłał Mariusz Wychódzki, koordynator Wydziału do spraw wspomagania oświaty polonijnej i polskojęzycznej. «Chciałbym na ręce Pana Redaktora złożyć wyrazy szacunku i uznania dla pracy całej Redakcji, która z ogromnym zaangażowaniem dba zarówno o wysoki poziom merytoryczny gazety, rzetelność i aktualność przekazywanych informacji oraz zachowanie polskiej kultury i tradycji. Wydając dwutygodnik w języku polskim i ukraińskim dociera Pan do środowisk polskich i polonijnych oraz ukraińskich, dzięki czemu wpływa Pan zarówno na kształtowanie ich poglądów i opinii, jak też przyczynia się do pogłębienia dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy naszymi krajami» – czytamy w liście Mariusza Wychódzkiego.

List 7 ORPEG

Dalszych twórczych sukcesów gazecie, która «wyświetla w wersji dwujęzycznej relacje społeczne, historyczne, kulturalne Polaków i Ukraińców, dążąc do zbliżenia obydwu narodów», życzyła również Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie oraz redakcja czasopisma «Nasze drogi».

«Przekazujemy płynące z głębi serca gratulacje oraz życzenia dalszej owocnej pracy, która służy polskiej mniejszości narodowej stanowiąc zarazem ważny element w budowaniu dobrych relacji polsko-ukraińskich w wymiarze międzynarodowym» – napisali w liście gratulacyjnym nasi koledzy z Czerniowieckiego Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza i «Gazety Polskiej Bukowiny».

List 6 Bukowina

Sukcesów i wiernego grona czytelników życzyli nam koledzy z wydawanego w Brześciu na Białorusi polskiego kwartalnika «Echa Polesia»: «Niech wyjątkowy dzień Jubileuszu będzie dla Państwa nie tylko podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć, ale też nowym początkiem, który zwieńczy kolejne sukcesy».

List 8 Brzesc 3

«Pismo Państwa stanowi ważne źródło informacji poświęconych bieżącym wydarzeniom, sprawom i problemom Polaków na Ukrainie, relacjom polsko-ukraińskim i mniejszościom narodowym (…). W tym szczególnym dniu składamy Państwu życzenia wielu zawodowych i osobistych sukcesów, mocnego grona czytelników oraz powodzenia w realizacji wszelkich planów i zamierzeń» takie słowa skierowało na nasz adres Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich na Ukrainie.

Zespół redakcyjny «Monitora Wołyńskiego» dziękuje wszystkim za życzenia oraz za przybycie do Łucka na obchody naszego Jubileuszu.

MW