Wiadomości
  • Register

Wykorzystując piękną pogodę członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej uporządkowali Polski Cmentarz Wojenny w Przebrażu.

To bardzo szczególne i ważne dla Polaków miejsce. Jest świadectwem trudnej historii – spoczywają na nim żołnierze Armii Krajowej, mieszkańcy Przebraża oraz wielu innych miejscowości Wołynia, którzy stracili życie w okresie II wojny światowej, głównie podczas Rzezi Wołyńskiej. Przebraże to wieś, zamieszkała w większości przez Polaków, która przed wojną liczyła około 2 tys. mieszkańców. Miejscowość, dziś nazywająca się Hajowe, zasłynęła jako jeden z najważniejszych ośrodków polskiej samoobrony w trakcie Rzezi Wołyńskiej w latach 1943–1944. Dzięki bohaterskiej postawie obrońców uratowano, według różnych szacunków, od 10 do 20 tys. cywilów. Ci, którzy podczas tych krwawych wydarzeń oddali swoje życie, około 120 osób, są pochowani na Polskim Cmentarzu Wojennym. Dzięki staraniom polskich władz został on odnowiony w 2001 r.

Członkowie Stowarzyszenia przyjeżdżają tu od kilkunastu lat, przynajmniej dwa razy podczas każdego roku. Cmentarzem opiekują się również harcerze.

Po zakończeniu prac porządkowych (usunięcie śmieci, połamanych gałęzi, starych zniczy i opadłych liści, umycie głównego postumentu) zapalono nowe znicze i odmówiono modlitwę w intencji spoczywających w tym miejscu osób.

Przebraze 2019 osin 1

Przebraze 2019 osin 2

Przebraze 2019 osin 3

Przebraze 2019 osin 4

Przebraze 2019 osin 5

Przebraze 2019 osin 6

Przebraze 2019 osin 7

Przebraze 2019 osin 8

MW