Wiadomości
  • Register

Uroczysta procesja z udziałem litewskiego księcia Witolda, rycerzy, artystów i teatru jeździeckiego, ceremonia koronacji księcia z małżonką, a także średniowieczne tańce, pojedynki rycerskie, konkursy i warsztaty.

Tak 25 sierpnia bawiono się w Łucku na festiwalu «Uczta Książęca».

W tym roku festiwal odbył się już po raz czwarty i został poświęcony 590. rocznicy Zjazdu Monarchów Europejskich w Łucku, który miał miejsce w 1429 r. Wówczas do miasta na pertraktacje dyplomatyczne przybyli królowie, książęta, cesarz i wysocy przedstawiciele państw z całej Europy. «Uczta Książęca» z kolei ma na celu odtworzenie ducha średniowiecznego Łuczeska nad Styrem.

Festiwal zgromadził publiczność w trzech miejscach: na Placu Teatralnym, Placu Zamkowym i bezpośrednio w Zamku Lubarta. Aktorzy teatru «Harmyder», muzycy z grup «Werweczka» i «Akolada», jeźdźcy z Dworu Konnego, rycerze i mieszczanki z klubu walk średniowiecznych Ayna Berra przenieśli mieszkańców i licznych gości miasta do epoki średniowiecza.

«Dzień dobry wszystkim Łucczanom i drogim gościom naszego pięknego Łuczeska. To prawda, że nad Styr zawita niebawem niesłychane wydarzenie. Oczekujemy 15 tysięcy gości z bliskich i dalekich księstw oraz królestw. Będziemy ich gościli nie tylko w Łuczesku, ale także w okolicy» – zwrócił się do zgromadzonych na Placu Teatralnym starosta Jursza (jego rolę odtwarzał aktor teatru «Harmyder» Pawło Porycki).

Następnie na główny plac przybył książę Witold z żoną Julianną. Po powitaniach i głośnych oklaskach publiczności Witoldowi wręczono pieczęć miejską i klucze do bramy miasta. Później wszyscy uczestnicy udali się na ucztę – procesja przeszła z Placu Teatralnego przez ulicę Łesi Ukrainki na Plac Zamkowy, gdzie odbyło się kulminacyjne teatralne widowisko festiwalu.

Kniaziwskyj banket 01

Kniaziwskyj banket 02

Kniaziwskyj banket 03

W pobliżu Zamku Lubarta aktorzy odegrali powitanie przez księcia delegacji zagranicznych i pokazali, jak mogła wyglądać koronacja Witolda i jego żony. Jak wyjaśniono, na scenie zostały przedstawione elementy ceremonii zgodnie ze średniowieczną tradycją koronacyjną. Tak więc Witolda i Juliannę najpierw namaszczono mirrą i oliwą, z kolei Witoldowi podano królewskie berło i założono szaty będące częścią stroju ceremonialnego monarchy, a następnie księciu wręczono pierścień jako symbol władzy króla. Dopiero po złożeniu przysięgi królewskiej Witoldowi i Juliannie założono korony.

Na święto tradycyjnie przybyli przedstawiciele współczesnego magistratu – Rady Miasta Łuck, – którzy przygotowali dla gości świąteczne ciasto miodowe. Poczęstowano nim wszystkich obecnych.

Festiwal trwał aż do nocy – były też występy muzyczne tematycznych zespołów, średniowieczne tańce, przedstawienia teatralne, pokazy sztucznych ogni, rycerskie pojedynki i konkursy na najlepsze średniowieczne stroje. Podczas całej «Uczty Książęcej» można było podziwiać liczne wyroby rękodzielnicze oraz wziąć udział w wielu warsztatach.

Kniaziwskyj banket 04

Kniaziwskyj banket 05

Kniaziwskyj banket 06

Tekst i zdjęcia: Olga SZERSZEŃ

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1