Wiadomości
  • Register

Członkowie Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Obwodzie Tarnopolskim wzięli udział w Festiwalu Dziedzictwa Kresów.

W ramach Festiwalu odbyły się spotkania z historykami, wystawy, prezentacje, konkursy, warsztaty, pokazy kulinarne. Zorganizowano również rajd rowerowy i rekonstrukcję bitwy pod Zadwórzem. Podczas jednego z licznych koncertów wystąpił młodzieżowy chór «Wołyńskie słowiki» działający przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Tarnopolska delegacja wzięła również udział w prelekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego pt. «Dziedzictwo Kresów a 100-lecie odzyskania Niepodległości». W trakcie dyskusji prezes Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego Obwodu Tarnopolskiego Piotr Fryz przedstawił problemy, z którymi borykają się polskie organizacje na Tarnopolszczyźnie. Członkowie towarzystwa uczestniczyli także w różnych wystawach oraz prezentacji projektu Grażyny Orlowskiej-Sądej «Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia».

Festiwal Dziedzictwa Kresów tradycyjnie odbył się w Gminie Lubaczów (woj. podkarpackie) pod koniec lipca – na początku sierpnia. Wydarzenie, którego historia sięga 2009 r., stało się platformą spotkań z artystami, naukowcami i przedstawicielami polskich organizacji kresowych.

Lubaczow Tarnopol2

Lubaczow Tarnopol3

Ałła FLISSAK,
Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Obwodzie Tarnopolskim