Wiadomości
  • Register

Ten projekt nie był przewidziany w planie roku szkolnego. Pomysł nakręcenia clipu prezentującego polskie nazwy ulic, jakie zachowały się w Równem, powstał podczas zajęć z języka polskiego.

Projekt «Śladami polskich ulic» wymyśliły słuchaczki kursu języka polskiego, które już drugi rok chodzą na zajęcia do Ukraińsko-Polskiego Sojuszu imienia Tomasza Padury w Równem.

Ośmioosobowa grupa ucząca się na poziomie B2 – zwana w UPS «Młodzieniaszki» – wzięła udział w mini teledysku o Równem. Clip miał na celu pokazanie najładniejszych miejsc Równego, był też okazją do towarzyskiego spotkania grupy poza zajęciami dydaktycznymi. Stał się jednak poważną połączoną lekcją historii i tańca.

Reżyserką 6-minutowego filmu jest Olena Dodchuk – choreograf, baletmistrz, reżyser, dyrektor artystyczny Zespołu Tańca Współczesnego «Light» w Pałacu Dzieci i Młodzieży w Równem.

Projekt zrealizowany został pod patronatem Fundacji «Wolność i Demokracja». Clip można obejrzeć tu.

Ewa MAŃKOWSKA,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem
Fot. Olena DODCHUK

CZYTAJ TAKŻE:

FINAŁ TRIATHLONU: W RÓWNEM RYWALIZOWALI MŁODZI INTELEKTUALIŚCI Z TRZECH OBWODÓW