Wiadomości
  • Register

Na następne pięć lat w Ołyce zaplanowany jest szereg działań związanych z renowacją głównych zabytków historycznych i architektonicznych miasta. Koszty odbudowy szacuje się na 1,147 mld hrywien.

Restauracja zabytków wpisana jest w Obwodowy program renowacji dziedzictwa historyczno-architektonicznego osady typu miejskiego Ołyka na lata 2019–2024, opracowany przez Wołyńską Obwodową Administrację Państwową.

Ołyka wpisana jest na listę zabytkowych miejscowości Ukrainy. Jednak zabytki miasteczka są skrajnie zaniedbane, w szczególności z powodu ich niewłaściwego użytkowania, a zatem wymagają ochrony, renowacji i przemyślanego wykorzystania. Zgodnie z programem chodzi nie tylko o odnowienie Zamku Radziwiłłów w Ołyce, Kolegiaty Świętej Trójcy, bramy wjazdowej fortyfikacji miejskich, kościoła św. Piotra i Pawła, cerkwi Świętej Trójcy, cerkwi Ofiarowania Pańskiego, drogi prowadzącej do Ołyki, kaplicy cmentarnej i zespołu sztucznych jezior, ale także o tworzenie rozbudowanej infrastruktury.

Prace przewidziane w ramach programu obejmują: budowę nowego gmachu na 170 miejsc dla Wołyńskiego Obwodowego Szpitala Psychiatrycznego Nr 2 w celu przeniesienia go z terenu Zamku Radziwiłłów, dwóch budynków na 16 mieszkań dla osób mieszkających obecnie w historycznej części miasta, szkoły i przedszkola; restaurację i renowację 11 zabytków architektury; uporządkowanie zaniedbanego cmentarza; remont drogi Derno-Ołyka i renowację drogi prowadzącej do Ołyki wyłożonej tzw. trylinką; rekonstrukcję i rozbudowę infrastruktury oczyszczania ścieków; opracowanie pięciu nowych tras turystycznych, tworzenie tablic i znaków informacyjnych, założenie pola kempingowego; otwarcie centrum informacji turystycznej; opracowanie strony internetowej miasta i stworzenie sieci instytucji muzealnych w odnowionych zabytkach.

Środki na prace mają pochodzić z budżetu państwowego, obwodowego i od samorządów lokalnych.

«Wdrożenie programu zapewni renowację zabytków położonych w Ołyce, ich przetrwanie dla przyszłych pokoleń, a także da impuls do zmian w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego w obwodzie wołyńskim i pozwoli stworzyć odpowiednie warunki do pozyskiwania środków od inwestorów prywatnych i organizacji międzynarodowych» – czytamy w uzasadnieniu programu.

Obwodowy program renowacji dziedzictwa historyczno-architektonicznego osady typu miejskiego Ołyka na lata 2019–2024 ma zostać zatwierdzony na posiedzeniu Wołyńskiej Rady Regionalnej. Dopiero wtedy możliwe będzie jego wdrożenie.

Należy zauważyć, że w tym roku w planach rady obwodowej jest także organizacja międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 870. rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o Ołyce oraz 455-lecia nadania miejscowości praw miejskich, na co w budżecie obwodowym zaplanowano 60 tys. hrywien.

Olga SZERSZEŃ
Fot. Agnieszka Bąder

CZYTAJ TAKŻE:
Z JACKIEM MILEREM O DZIEDZICTWIE I ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1