Wiadomości
  • Register

Szkolenia i studia podyplomowe dla funkcjonariuszy służb celnych i granicznych Polski i Ukrainy, badanie ankietowe na granicy, dwie konferencje i dwie monografie. Wszystko to jest przewidziane w ramach projektu realizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski i Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny.

Projekt «Współpraca uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach transgranicznych lubelskim i łuckim» wystartował we wrześniu 2018 r. Jego realizacja potrwa do lata 2020 r. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

W ramach projektu zorganizowano już konferencję początkową oraz kilka spotkań zespołu projektowego, którego kolejne posiedzenie odbyło się w Łucku 11–12 kwietnia.

«Główny cel projektu to wsparcie służb po obu stronach granicy w celu zwiększenia efektywności ich działań. Nie da się usprawnić funkcjonowania granicy opierając wyłącznie o procedury wewnętrzne poszczególnych państw, Ukrainy czy Polski. Jeśli nie dołożymy starań, żeby ta współpraca była jeszcze ściślejsza, to niestety będziemy stać, i Polacy, i Ukraińcy, na granicy kilka godzin. Gdy uda się nam przekroczyć bariery związane z mentalnością służb granicznych, to być może będziemy stać pół godziny» – powiedział prof. Wojciech Gizicki, koordynator merytoryczny projektu.

Przewiduje on przeprowadzenie szkoleń dedykowanych funkcjonariuszom służb celnych i granicznych. Są związane przede wszystkim z kompetencjami miękkimi, w szczególności, jak podkreślił prof. Wojciech Gizicki, ze wsparciem bezpośredniego kontaktu pracownika z klientem, czyli z podróżującym przez granicę. «Tych kompetencji nie zawsze wystarcza nie z braku dobrej woli, ale po prostu część służb granicznych jest tak szkolona: do działań operacyjnych, ale nie zawsze do działań personalnych. W związku z tym wydawało nam się, że ta forma wsparcia będzie dla nich najbardziej optymalna» – zaznaczył.

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej i społecznej rozpoczną się w Lublinie pod koniec kwietnia. Poprowadzą je psycholodzy i praktycy znający specyfikę pracy funkcjonariuszy służb celnych i granicznych. Zajęcia będą się odbywały w 25 dziesięcioosobowych grupach (200 osób z Polski oraz 50 z Ukrainy), co umożliwi bardziej indywidualne podejście do uczestników. Każdy kurs obejmie 40 godzin.

«Naszym szkoleniom towarzyszą treningi biofeedback przeprowadzane przez specjalistów certyfikowanych w zakresie badań reakcji funkcjonariusza na różne sytuacje. Są to treningi indywidualne trwające maksymalnie jedną godzinę dziennie, po sześć godzin na każdą osobę» – powiedział kierownik projektu Kamil Dębiński. W trakcie takiego treningu certyfikowany specjalista będzie badał reakcje funkcjonariusza, żeby później pomóc mu radzić sobie ze stresem i różnymi sytuacjami.

Drugi rodzaj wsparcia to międzynarodowe studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego dla funkcjonariuszy służb celnych i granicznych Polski i Ukrainy. «Rekrutacja na studia w ramach projektu startuje w czerwcu 2019 r.» – zaznaczyła Olena Kowalczuk, lokalny koordynator projektu. Obecnie jest on na etapie przygotowania dokumentów służących rekrutacji na szkolenia i studia podyplomowe.

Zespół projektowy omawiał w Łucku również zakres i metodologię badania ankietowego, które zostanie przeprowadzone na polsko-ukraińskiej granicy w ciągu dwóch najbliższych miesięcy.

Tekst i zdjęcie: Natalia DENYSIUK