Wiadomości
  • Register

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» zaprasza do udziału w VIII Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych «Wschód Zachód – Łączy nas Polska», który odbędzie się w Toruniu 13–16 czerwca 2019 r.

Zjazd będzie kontynuacją i nawiązaniem do tradycji corocznych spotkań pedagogów polonijnych odbywających się od 2010 r. w Ostródzie. Tegoroczny będzie nawiązywać zarówno do doświadczeń pierwszej konferencji, jak i kolejnych, poświęconych metodyce dwujęzyczności i specjalistycznym zagadnieniom dydaktycznym. W ramach proponowanych bloków tematycznych połączonych wspólną ideą zawartą w haśle: «Polskość poza granicami Rzeczpospolitej: Rodzina, Szkoła, Kościół» uczestnicy będą mieli okazję poznać istotne zagadnienia z zakresu budowania i podtrzymywania polskości w każdej z trzech ważnych instytucji: rodzinie, szkole, kościele.

Tradycyjnie już oprócz wykładów, warsztatów i paneli przewidujemy atrakcyjny program towarzyszący, w ramach którego odbędzie się m.in. gala wręczenia Nagrody Polonijnego Nauczyciela Roku, koncerty czy wspólne poznawanie ciekawych miejsc w Toruniu. Tradycyjnie już w czasie przerw i imprez towarzyszących będzie można spotkać się z przedstawicielami Senatu, Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych instytucji parlamentarnych.

Zjazd odbędzie się w dniach 13–16 czerwca 2019 r w Toruniu.

Formularz rejestracyjny znajduje się tu. Należy go wypełnić do 15 kwietnia 2019 r.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom noclegi w pokojach dwuosobowych. Koszt uczestnictwa w VIII Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych wynosi 20 euro. Dane do przelewu zostaną wysłane zakwalifikowanym uczestnikom drogą mailową.

Szczegóły można znaleźć tu.

Źródło: www.wspolnotapolska.org.pl