Wiadomości
  • Register

Przedstawiciele władz Łucka i Lublina, Konsulatu Generalnego RP w Łucku, Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020, naukowcy, architekci i eksperci dyskutowali na temat rewitalizacji dziedzictwa kulturowego.

28 lutego w Łucku miała miejsce Międzynarodowa konferencja naukowa «Doświadczenie w rewitalizacji i promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego». Odbyła się w ramach projektu «Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie» realizowanego wspólnie przez komitet wykonawczy Łuckiej Rady Miejskiej i Urząd Miasta Lublin jako część Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

Projekt przewiduje rewitalizację Wieży Czartoryskich i Klasztoru Jezuitów z piwnicami w Łucku oraz Baszty Gotyckiej w Lublinie, a także inne przedsięwzięcia mające na celu poprawę walorów estetycznych wspomnianych wyżej zabytków i atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego obu miast położonych w regionie przygranicznym.

Główne cele projektu powinny zostać osiągnięte w ciągu dwóch lat. Budżet przedsięwzięcia wynosi 1,676 mln euro, z których Łuck otrzyma 1,034 mln.

Na początku konferencji głos zabrał sekretarz Łuckiej Rady Miejskiej, pełniący obowiązki mera miasta Hryhorij Pustowit. Podkreślił, jak ważne jest to, że Łuck będąc miastem wielokulturowym ma możliwość wdrożenia projektu celem zachowania wspólnego polsko-ukraińskiego dziedzictwa.

«Mamy z czego być dumni, o czym wspominać i co odnawiać. Z Lublinem, naszym miastem partnerskim, współpracujemy dzięki wsparciu Unii Europejskiej i jesteśmy pewni, że ten projekt to kolejny krok naszego państwa na drodze integracji europejskiej» – powiedział Hryhorij Pustowit. Dodał także, że odnowione wieże będą przyciągać turystów do miasta.

Pełniący obowiązki mera Łucka przypomniał, że miasto już zrealizowało cztery projekty transgraniczne, a obecnie wdraża w życie kolejne dwa – we współpracy z Lublinem i Chełmem.

rewitalizacja 00

Dyrektor Centrum Projektów Europejskich dr Leszek Jan Buller podkreślił, że projekt sprzyja poprawie stosunków międzyludzkich: «My jako państwa sąsiadujące możemy poznawać siebie nawzajem, dbać o wspólne dziedzictwo kulturowe, organizować różne wydarzenia w celu wymiany informacji i doświadczeń. Jednym z takich wydarzeń jest dzisiejsza konferencja naukowa, podczas której możemy podyskutować o kulturze».

Zaznaczył, że konferencja poświęcona jest również innym zabytkom, które także potrzebują renowacji i mogą zostać kolejnym czynnikiem na drodze ku pojednaniu narodu polskiego i ukraińskiego.

rewitalizacja 03

Konsul Marek Zapór powitał uczestników w imieniu Konsula Generalnego RP. «Jest to kolejne spotkanie poświęcone naszej wspólnej historii i dziedzictwu kulturowemu. Cieszę się, że takie wydarzenia mają miejsce. Pokazują one jak ważna jest historia dla współczesności. Jest ona trudna i niejednoznaczna, ale nie można jej dzielić, ponieważ jest naszą wspólną historią» – powiedział konsul.

Projekt «Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie» jest realizowany w szczególnym okresie – w roku 2019 mija 450. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej i 15. rocznica przystąpienia Polski do UE. Podkreślił to Krzysztof Łątka, dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych w Urzędzie Miasta Lublin. «To właśnie dzięki Unii Europejskiej możemy współpracować w ramach tego projektu» – zaznaczył. Dodał także, że zakres Programu Współpracy Transgranicznej nie pozwala niestety na to, żeby wszystkie ukraińskie miasta mogły ubiegać się o wsparcie unijne w realizacji projektów.

«To, że realizujemy ten projekt, jest zasługą Łucka» – powiedział Krzysztof Łątka. Przypomniał także, że nawiązanie kontaktów między Lublinem i Łuckiem nastąpiło o wiele wcześniej, dzięki czemu miasta dawno już osiągnęły wzajemne zrozumienie, co sprzyja efektywnej współpracy.

Po części oficjalnej naukowcy wygłosili swoje referaty. Podczas konferencji poruszone zostały m.in. takie tematy: doświadczenia rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego w białoruskim Grodnie, polskich Kazimierzu Dolnym i Lublinie, ukraińskim Kamieńcu Podolskim; innowacje w ochronie dziedzictwa kulturowego i jego promowaniu, stosowanie technologii cyfrowych w tym zakresie; promocja dziedzictwa kulturowego jako czynnik rozwoju turystyki.

rewitalizacja 01

rewitalizacja 02

Tekst i zdjęcia: Olga SZERSZEŃ

CZYTAJ TAKŻE:

SZACK I WŁODAWA BĘDĄ WSPÓLNIE KANALIZOWAĆ WSIE NAD ŚWITAZIEM

DROGA DO KOSTIUCHNÓWKI ZOSTANIE WYREMONTOWANA ZA EUROPEJSKIE PIENIĄDZE

UCZELNIE Z ŁUCKA I LUBLINA REALIZUJĄ WSPÓLNY PROJEKT