Wiadomości
  • Register

Rejon szacki na Wołyniu wspólnie z powiatem włodawskim w województwie lubelskim będą realizowały projekt «Poprawa sytuacji ekologicznej w Szackim Parku Narodowym poprzez kanalizację osiedli wokół jeziora Świtaź».

Zostanie on wdrożony przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków w zachodniej części miasteczka Szack, oraz we wsiach Hajiwka, Mielniki, Świtaź i Pulmo. Prace muszą zostać wykonane w okresie wrzesień 2018 r. – sierpień 2020 r.

Całkowita wartość inwestycji w ramach projektu «Poprawa sytuacji ekologicznej w Szackim Parku Narodowym poprzez kanalizację osiedli wokół jeziora Świtaź» to 6,45 mln euro, z czego 5,805 mln euro pochodzi z funduszy unijnych, 645 mln euro – wkład własny. Ukraińska strona otrzyma w ramach projektu 5,777 mln euro.

Głównym beneficjentem jest Szacka Rejonowa Administracja Państwowa, partnerem projektu jest Gmina Włodawa, która w ramach tego projektu otrzyma środki na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 812 na pięciokilometrowym odcinku Włodawa-Korolówka.

Jak podaje Wydział Organizacji, Polityki Wewnętrznej i Działalności Informacyjnej Szackiej Rejonowej Administracji Państwowej pierwsza konferencja dotycząca kwestii realizacji projektu miała miejsce 19 lutego we wsi Świtaź. Wzięli w niej udział przedstawiciele Gminy Włodawa, Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej i władz rejonu szackiego. 20 lutego Starosta Powiatu Włodawskiego Andrzej Romańczuk i wicestarosta Tomasz Korzeniewski wspólnie z Wasylem Holadyncem, przewodniczącym Szackiej Rejonowej Administracji Państwowej, podpisali umowę o współpracy transgranicznej.

MW

CZYTAJ TAKŻE:

DROGA DO KOSTIUCHNÓWKI ZOSTANIE WYREMONTOWANA ZA EUROPEJSKIE PIENIĄDZE

UCZELNIE Z ŁUCKA I LUBLINA REALIZUJĄ WSPÓLNY PROJEKT