Wiadomości
  • Register

9 lutego w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku zdołbunowscy harcerze uczcili modlitwą Adolfa Piotra Szelążka, biskupa łuckiego.

69 lat temu, 9 lutego 1950 r., umarł – a w języku kościelnym «narodził się dla nieba» – Adolf Piotr Szelążek, ordynariusz łucki w latach 1925–1950. W sobotę na poranną mszę świętą poświęconą tej rocznicy przybyła grupa młodzieży ze Zdołbunowa. Byli to członkowie miejscowych drużyn harcerskich na czele z Aleksandrem Radicą, komendantem Hufca «Wołyń» Harcerstwa Polskiego na Ukrainie. Hufiec jako jednostka strukturalna ruchu harcerskiego składa się z drużyn. Do Łucka przybyła 18. Zdołbunowska Drużyna Harcerzy «Skała» im. Adolfa Piotra Szelążka oraz 29. Zdołbunowska Drużyna Harcerek «Horyzont» im. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.

Drużyny harcerskie nieprzypadkowo mają takie właśnie nazwy. Jak powiedział Aleksander Radica, gdy zakłada się drużynę, harcerze tradycyjnie wybierają dla niej patrona. Może nim zostać osoba związana z ojczystym krajem, która będzie godnym przykładem dla młodzieży. Gdy powstawała 18. drużyna na patrona wybrano Adolfa Piotra Szelążka, ostatniego biskupa łuckiego przed długim okresem reżimu komunistycznego. Biskup przez ćwierć wieku był dobrym i wiernym pasterzem dla miejscowych katolików i w trudnych czasach nie pozostawił powierzonej mu trzody. Odważnie znosił zastraszanie, przesłuchania, a później więzienie i wydalenie z ukochanego przezeń Wołynia. Świętość życia osobistego, wierność Kościołowi i heroizm cnót Adolfa Piotra Szelążka, ordynariusza łuckiego, stały się podstawą, aby w 2013 r. rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny. Teraz trwa ostatni etap tego postępowania, wkrótce więc Wołyń otrzyma kolejnego niebiańskiego patrona.

18. drużyna początkowo była mieszana, składała się z dwóch zastępów chłopięcych i dwóch dziewczęcych. Kiedy zaś utworzono 29. drużynę harcerek, dziewczyny wybrały na swoją patronkę Teresę od Dzieciątka Jezus – ulubioną świętą Adolfa Piotra Szelążka. To on zapoczątkował kult tej świętej na Wołyniu i ogłosił ją w 1927 r. patronką diecezji łuckiej.

Patroni innych wołyńskich drużyn harcerskich również są związani z naszym regionem. 2. Rówieńska Drużyna Harcerska «Galaktyka» nosi imię Mariana Luzara, księdza, który we wrześniu 1939 r. zginął podczas bombardowania udzielając spowiedzi żołnierzom na dworcu kolejowym w Równem. Został pochowany w tym mieście na Cmentarzu Dubieńskim. W Kostopolu harcerze wybrali sobie za patrona wędrownego księdza Serafina Kaszubę, który poświęcił swe życie służbie katolikom w ZSRR.

Obecnie w Zdołbunowie wraz z najmłodszymi – zuchami – jest ponad 70 członków ruchu harcerskiego. Głównym zadaniem harcerstwa jest wychowanie młodzieży.

«Chociaż ruch ten w naszym kraju nosi nazwę «Harcerstwo Polskie na Ukrainie», nie oznacza to, że mogą w nim uczestniczyć tylko Polacy. Jeśli spojrzymy na historię, możemy łatwo zauważyć, że około 20 % harcerzy w okresie przedwojennym nie było Polakami. Byli to Ukraińcy, Żydzi, Rosjanie, Czesi. Teraz również nie ma żadnych ograniczeń: harcerzem może zostać każdy chłopak lub dziewczyna» – powiedział Aleksander Radica.

Uroczystej mszy świętej w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka przewodniczył proboszcz parafii katedralnej ks. Paweł Chomiak. Towarzyszyli mu ks. Roman Własiuk oraz ks. Witold Józef Kowaliw z Ostroga, który wygłosił kazanie.

IMG 4664

IMG 4667

IMG 4657

Ks. Kowaliw zwrócił się do wiernych: «Słyszeliśmy słowa dzisiejszej Ewangelii: «byli jak owce niemające pasterza» (Mk 6,34). Taki los miał spotkać i ten kościół. Moi drodzy, zwłaszcza wy, harcerze ze Zdołbunowa! Stoicie teraz w świętym miejscu. I to miejsce nie jest puste, bo wy dzisiaj przybyliście tutaj z taką swego rodzaju pielgrzymką w rocznicę śmierci biskupa. A to dlatego, że w tej świątyni pracowało dwóch wielkich ludzi, dwóch wielkich pasterzy – biskup Szelążek i proboszcz tej katedry błogosławiony Władysław Bukowiński. Dziękując Bogu za to, że możemy dzisiaj modlić się tu, w tej świątyni, pamiętajmy w modlitwie o tych pasterzach i o ich nauczaniu».

Po mszy świętej harcerze zapalili znicz pod tablicą upamiętniającą biskupa-ordynariusza Adolfa Piotra Szelążka i biskupa pomocniczego Stefana Walczykiewicza oraz zaśpiewali «Modlitwę o Ukrainę». Na pamiątkę każdy z harcerzy otrzymał ikonkę oraz niedawno wydane staraniem sióstr ze Zgromadzenia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Łucku dzieła biskupa Szelążka w tłumaczeniu na język ukraiński.

IMG 4677

IMG 4680

IMG 4684

IMG 4687

IMG 4689

Tekst i zdjęcia: Anatolij OLICH

CZYTAJ TAKŻE:

ADOLF SZELĄŻEK BISKUP ŁUCKI

NIE PORZUCIŁ SWOICH WIERNYCH

UKOCHANI DIECEZJANIE…

SZCZĄTKI ŁUCKIEGO BISKUPA POCHOWANO PONOWNIE W TORUNIU

TEATR Z ŁUCKA POKAZAŁ W POLSCE SPEKTAKL O BISKUPIE SZELĄŻKU