Wiadomości
  • Register

20 stycznia w lubieszowskim oddziale Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej odbyło się uroczyste otwarcie sali, w której co niedzielę, będą odbywały się zajęcia z języka polskiego dla wszystkich chętnych dzieci.

Niedzielna szkoła będzie działała w zabytkowym klasztorze z XVIII wieku. Mieściła się tu kiedyś szkoła pijarów, w której kształcił się m.in. Tadeusz Kościuszko.

Oprócz dzieci, które będą uczyły się języka polskiego, oraz ich rodziców na uroczystość otwarcia przybyli członkowie lubieszowskiego oddziału SKP im. Ewy Felińskiej. Pomieszczenie poświęcili miejscowi proboszczowie – o. Jurij Ustymczuk z Prawosławnej Cerkwi Ukrainy i ks. Andrzej Kwiczala z kościoła rzymskokatolickiego w Lubieszowie, życząc łask Bożych w zdobywaniu nowej wiedzy.

klasa Lubieszow1

klasa Lubieszow2

klasa Lubieszow3

klasa Lubieszow4

Głos zabrali również pomysłodawca otwarcia sali, deputowany Wołyńskiej Rady Obwodowej, mecenas i członek SKP Mykoła Buszczuk oraz nauczycielka języka polskiego Julia Charytoniuk, która będzie prowadziła zajęcia w szkole niedzielnej. Członkowie lubieszowskiego oddziału SKP im. Ewy Felińskiej podziękowali wszystkim, którzy pomogli w wyposażeniu klasy, m.in. Stowarzyszeniu «Wołyński Rajd motocyklowy».

Od razu po uroczystym otwarciu w nowym pomieszczeniu została przeprowadzona pierwsza lekcja języka polskiego.

klasa Lubieszow5

klasa Lubieszow6

klasa Lubieszow7

Tamara URIADOWA
Fot. Mykoła BUSZCZUK