Wiadomości
  • Register

Nauczyciele języka polskiego przyjechali do Iwonicza-Zdroju na Podkarpaciu, żeby zapoznać się z aktywizującymi metodami nauczania, sposobami przygotowania do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego oraz nauczania polskiej kultury, historii i tradycji.

Od 29 listopada do 3 grudnia w mieście Iwonicz-Zdrój w województwie podkarpackim odbył się kurs doskonalenia kompetencji zawodowych dla nauczycieli języka polskiego i przedmiotów wykładanych po polsku poza granicami Polski. Wzięło w nim udział ponad 20 osób z Zachodniej Ukrainy .

Uczestnicy kursu zorganizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» Oddział w Rzeszowie mieli możliwość podziwiać piękno zimowych Beskidów i doskonalić swoje kompetencje. W programie kursu znalazło się kilka tematów, które realizowane były podczas zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez odpowiednich fachowców. Polonistka dr. Barbara Januszkiewicz uczyła, jak poprawnie układać CV, życiorys i różne oficjalne dokumenty. Pod jej kierownictwem nauczyciele zapoznali się także z aktywizującymi metodami nauczania, poczuli się uczniami opracowując różne projekty, a nawet przeprowadzili w trakcie zajęć rozprawę sądową.

Kolejną część kursu poprowadził dr Rafał Mazur, członek Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w Rzeszowie. Zapoznał on nauczycieli z wymaganiami stawianymi na różnych poziomach znajomości języka. Nauczyciele wykonywali testy i opracowywali scenariusze lekcji z gramatyki i leksyki języka polskiego.

Prof. Andrzej Bonusiak podzielił się doświadczeniami w dziedzinie przekazywania wiedzy o polskiej kulturze, historii i tradycjach. Główny nacisk podczas zajęć kładziono na poszukiwanie tego, co zbliża nasze narody, dlatego, zdaniem profesora, zajęcia z języka polskiego i historii Polski odbywające się poza granicami Polski powinny się opierać na wspólnych wartościach, bohaterach i podobieństwach kultur naszych narodów. W trakcie ćwiczeń każdy z uczestników kursu szukał takich wspólnych cech w swoim regionie i następnie w oparciu o nie opracowywał scenariusze lekcji.

Zdroj 2

Mariana JAKOBCZUK,

Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem
Zdjęcia udostępnione przez autorkę

CZYTAJ TAKŻE:

LETNIA AKADEMIA W OLSZTYNIE ZGROMADZIŁA DOROSŁYCH STUDENTÓW

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1