Wiadomości
  • Register

Pod koniec listopada w Warszawie odbył się II Zjazd Absolwentów Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców. Ponad 150 uczestników wzięło udział w Konferencji Międzynarodowej «Doświadczenia 100-lecia niepodległości. Historia i perspektywy».

W uroczystym otwarciu zjazdu w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego wzięli udział Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej, oraz wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki.

Zjazd Mlodzi Naukowcy 01

Od 2003 r. w ramach Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców ponad 700 specjalistów z Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Białorusi, Armenii i innych krajów postradzieckich studiowało oraz przeprowadzało badania na różnych polskich uczelniach. W dniach 26–28 listopada po raz kolejny mieli okazję zastanowić się nad skutkami transformacji po upadku ZSRR i ocenić geopolityczne wyzwania oraz zagrożenia dla regionu związane ze wzrostem globalnej niestabilności gospodarczej i rozprzestrzenianiem się niedemokratycznych praktyk.

Zjazd Mlodzi Naukowcy 02

Referaty wygłoszone na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Studium Europy Wschodniej dotyczyły zmian historycznych, społecznych i kulturowych w Europie Wschodniej. Wołyń na konferencji reprezentowali naukowcy z Łucka, Równego i Ostroga.

Pracownicy Studium Europy Wschodniej specjalizują się w prognozach politycznych dotyczących rozwoju regionu. Dlatego jednymi z głównych tematów obrad były możliwe scenariusze zachowań Rosji i skuteczność wprowadzenia stanu wojennego na Ukrainie w związku z zatrzymaniem przez Rosję ukraińskich marynarzy na Morzu Azowskim.

Ważna była również dyskusja podsumowująca na temat «Współczesne wyzwania w regionie» moderowana przez Adama Balcera. Uczestnicy omówili pozycje państw regionu w międzynarodowych rankingach w ostatnich dziesięciu latach i możliwe transformacje w regionie w związku z następnymi wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, brexitem, aktywizacją agresywnej polityki Rosji, zmianami w gospodarce i energetyce etc.

Zdaniem Ernesta Wyciszkiewicza z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, aby lepiej zrozumieć aktualne wyzwania w regionie, «należy patrzeć nie przez teleskop, tylko przez mikroskop», analizując wydarzenia i trendy w każdym państwie wschodnioeuropejskim, nie zaś w regionie jako całości, ponieważ jest on zbyt zróżnicowany. Uważa on, że przewidując możliwe wyzwania polityczne, nie warto absolutyzować samego populizmu, ponieważ inne ewentualne zagrożenia (korupcja, dysproporcje gospodarcze, spadek atrakcyjności inwestycyjnej itp.) mogą nieść znacznie większe ryzyko dla rozwoju każdego kraju.

Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych stwierdziła, że użycie siły jest typowym instrumentem polityki zagranicznej współczesnej Rosji, a nasilenie problemów gospodarczych w Rosji mogło wpłynąć na dalsze irracjonalne kroki i decyzje. W takiej sytuacji nic innego nie umotywuje Ukrainy, Gruzji i Mołdawii do szybkich reform bardziej, niż perspektywa przystąpienia do Unii Europejskiej.

Odpowiadając na pytanie «Czy Ukraina zrobiła wszystko, co możliwe, w warunkach wojny hybrydowej z Rosją?», profesor John Micgiel z Uniwersytetu Columbia podkreślił, że należy pochwalić Ukrainę za to, że, w jego ocenie, wykorzystała wszystkie możliwe narzędzia do rozwiązania obecnego konfliktu.

Natomiast Ernest Wyciszkiewicz oceniając stan rozwoju demokratycznych praktyk w regionie, zauważył, że sam fakt braku jednoznacznej odpowiedzi na to, kto będzie następnym prezydentem Ukrainy, wskazuje na istnienie w tym kraju oznak prawdziwej demokracji.

Zjazd Mlodzi Naukowcy 03

Zjazd Mlodzi Naukowcy 04

Zjazd Mlodzi Naukowcy 05

Witalij LEŚNIAK,

Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury
Absolwent Programu Stypendialnego Rządu RP
dla Młodych Naukowców w 2011 r.
Fot.: studium.uw.edu.pl


CZYTAJ TAKŻE:

OGŁOSZONO XVIII KONKURS NA STYPENDIA WSCHODNIE

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1