Wiadomości
  • Register

Z badań marketingowych w zakresie atrakcyjności turystycznej Łucka w 2017 r. wynika, że w zeszłym roku główne miasto obwodu wołyńskiego odwiedziło 285 tys. turystów.

W trakcie badania podano, jakie efekty ekonomiczne przyniósł rozwój turystyki w Łucku. W 2017 r. na skutek działalności turystycznej do budżetu państwowego trafiło 93 mln hrywien podatku, do budżetu Łucka – 135 mln hrywien, a ogólny efekt ekonomiczny rozwoju turystyki w mieście wyniósł 262 mln hrywien.

W zeszłym roku w sektorach bezpośrednio związanych z turystyką pracowało 3533 osób.

Ukraińscy turyści w Łucku wydawali średnio 983 hrywny, a zagraniczni – 1545 hrywien.

W celu poprawienia pozytywnego wizerunku Łucka na ostatniej sesji Łuckiej Rady Miejskiej deputowani zatwierdzili Program Rozwoju Współpracy Międzynarodowej Łucka i Pozyskiwania Międzynarodowego Wsparcia Technicznego w latach 2019–2020. Kwota przeznaczona na finansowanie tego programu wynosi 1,19 mln hrywien.

 Olga SZERSZEŃ

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1