Wiadomości
  • Register

Uczniowie z Czortkowa zostali laureatami XXVII Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza «Kresy»: Iryna Juchym zajęła w średniej kategorii wiekowej drugie miejsce, Nazarij Babyn – pierwsze w grupie najstarszych uczestników.

W ogólnoukraińskim etapie konkursu, który odbył się 17 listopada we Lwowie, wzięło udział ponad 70 uczestników, którzy byli przygotowywani przez 38 nauczycieli. Dla uczniów szkoły sobotniej, działającej przy Polsko-Ukraińskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie im. Adama Mickiewicza w Czortkowie, konkurs zakończył się dobrym wynikiem: Iryna Juchym zajęła w średniej kategorii wiekowej drugie miejsce, a Nazarij Babyn – pierwsze wśród najstarszych uczestników, a także otrzymał możliwość reprezentowania Ukrainy w Białymstoku w międzynarodowym finale konkursu. Nie jest to pierwszy sukces Nazarija Babyna: dwa lata temu po zdobyciu pierwszego miejsca w średniej grupie wiekowej uczestniczył w finale konkursu w Białymstoku, gdzie również zdobył nagrodę.

Polsko-Ukraińskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo w Czortkowie może być dumne z udziału i zwycięstw swoich uczniów w takich konkursach. W 1995 r. w finale wzięła udział pierwsza uczestniczka konkursu z Czortkowa – Tetiana Jarosz. Potem doszło do serii zwycięstw: w 2005 i 2007 nagrodę otrzymała Mariana Pomazybida, w 2009 – Sofia Symak, w 2011 – Ilona Poselużna, w 2012 – uczeń z najmłodszej grupy Wasyl Broda. Osiągnięcia uczniów byłyby niemożliwe bez codziennej pracy ich nauczycieli – Marii Pustelnik i Anny Wołkowej.

Na Ukrainie Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza «Kresy» tradycyjnie odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i krajowym. Międzynarodowy finał, w którym uczestniczą Polacy z całego świata, odbywa się w Białymstoku. Uczestnicy są podzieleni na trzy kategorie wiekowe: I – do lat 12, II – od lat 12 do 16, III – młodzież i dorośli od 16 roku życia.

Organizatorem Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza «Kresy» jest Podlaski Oddział Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» w Białymstoku. Ogólnoukraiński finał we Lwowie jest organizowany przez Federację Organizacji Polskich na Ukrainie.

Kresy Czortkow 00

Bohdan PRYSIAŻNYJ,

Czortków
Zdjęcie udostępnione przez autora