Wiadomości
  • Register

11 listopada Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej pod przewodnictwem prezes Zofii Michalewicz zorganizowało uroczyste obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Patronat nad wydarzeniem objął Senat RP i Fundacja «Wolność i Demokracja».

W tym dniu w miejscowym kościele parafialnym odbyła się msza św. w intencji Polski. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciel Konsulatu Generalnego RP w Łucku konsul Adam Myślicki, przedstawiciele Zdołbunowskiej Rejonowej i Miejskiej Rady, prezesi zaprzyjaźnionych polskich stowarzyszeń z Równego i Szepetówki. Wszyscy oficjalni goście udali się następnie do sali Miejskiego Domu Kultury.

Zdolbunow PL 100 3

Sala wypełniła się po brzegi. Starsi uczniowie szkoły sobotnio-niedzielnej, działającej przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej, przygotowali montaż poetycki przypominający trudną drogę Polaków do niepodległego bytu, a ich młodsi koledzy oraz dorośli członkowie Towarzystwa uzupełnili go chóralnym śpiewem, głównie piosenek żołnierskich z okresu I wojny światowej.

Zdolbunow PL 100 1

Goście ze Szkoły Muzycznej w Zdołbunowie zaprezentowali «Życzenie» Fryderyka Chopina przy akompaniamencie fortepianu, a następnie akompaniatorka zagrała poloneza Ogińskiego.

Ponieważ świętowanie odzyskania niepodległości to powód do radości, na scenie było też wesoło. Postarał się o to miejscowy zespół taneczny, który zatańczył pięknie poloneza i krakowiaka oraz kilka ognistych tańców ukraińskich. W przerwach między tańcami gospodarze uroczystości, młodzież i widzowie śpiewali polskie pieśni żołnierskie i biesiadne.

Natomiast młodzież przedstawiła inscenizację «Lokomotywy» Juliana Tuwima zaznaczając przy tej okazji, że poeta debiutował wraz z odradzającą się Rzeczpospolitą.

Maria MUSIAŁ,

nauczyciel skierowany przez ORPEG

Zdjęcia udostępnione przez Zofię MICHALEWICZ

CZYTAJ TAKŻE:

W ŁUCKU ŚWIĘTOWANO 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

W LUBIESZOWIE WYKONANO HYMN POLSKI