Wiadomości
  • Register

Konsulat Generalny RP w Łucku we współpracy z Wołyńskim Zjednoczeniem Nauczycieli Polonistów na Ukrainie im. Gabrieli Zapolskiej oraz Wołyńskim Instytutem Edukacji Podyplomowej zorganizował warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego, które poprowadzili dyrektorzy Szkoły Języków Obcych «Glossa» Iwona Stępek i Tomasz Stępek.

Szkolenie odbyło się 9 listopada. Już od godzin porannych w gościnnych progach Wołyńskiego Instytutu Edukacji Podyplomowej zaczęli pojawiać się liczni uczestnicy warsztatów, którzy przybyli zarówno z daleka (Równe i cały obwód rówieński), jak i bliska (Łuck i obwód wołyński). Dużą i dobrze zorganizowaną grupę z Równego «przywiozła» ze sobą Ruslana Kuszneruk, metodyk języka polskiego z Rówieńskiego Instytutu Edukacji Podyplomowej. W sumie w wydarzeniu, nie licząc dostojnych gości, organizatorów i prowadzących, wzięło udział około 80 osób.

warsztaty 01

Zebranych przywitali: konsul Teresa Chruszcz, prezes Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polonistów na Ukrainie Switłana Zinczuk oraz rektor Wołyńskiego Instytutu Edukacji Podyplomowej Piotr Oleszko.

warsztaty 02

warsztaty 03

Dziękując nauczycielom za przybycie i życząc im owocnego spotkania pani konsul powiedziała: «Język to pierwszy krok do porozumienia, do życia w przyjaźni i w bardzo dobrych stosunkach. Z perspektywy historii, 100-lecia Państwowości Państwa Ukraińskiego i 100-lecia odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie, wzmacnianie tego porozumienia przez naukę języka to ważny element naszej działalności».

Po powitaniu i zrobieniu kilku wspólnych fotografii nauczyciele zostali podzieleni na dwie grupy i rozpoczęły się bardzo intensywne zajęcia. Warsztaty związane z pracą na platformie internetowej e-polish.eu poprowadził Tomasz Stępek. Podczas zajęć zebrani mogli dowiedzieć się, jak wykorzystywać platformę do pracy z podręcznikiem, gdzie znaleźć dodatkowe materiały metodyczne (ćwiczenia, prezentacje, gry, testy), jak tworzyć własne testy i prezentacje o różnym stopniu trudności, gdzie i w jaki sposób je zapisywać. Bardzo ciekawe były również informacje o możliwościach i zaletach nauczania on-line.

Drugą część warsztatów poprowadziła Iwona Stępek. Podczas pełnych pasji i dynamiki interaktywnych zajęć nauczyciele uczestniczyli w wypracowaniu rozwiązań, dzięki którym ich lekcje języka polskiego staną się jeszcze bardziej ciekawe i wciągające dla uczniów. Dowiedzieli się, w jaki sposób przekazując wiedzę zarówno uczyć, jak i bawić, jak oddziaływać jednocześnie na różne zmysły ucznia, dzięki czemu można osiągnąć znacznie lepsze efekty w pracy z dziećmi. Zebranym zaprezentowano również wiele gotowych pomysłów na ciekawe gry i zabawy edukacyjne.

warsztaty 04

Prowadzący zajęcia są dyrektorami Szkoły Języków Obcych «Glossa», której siedziba znajduje się w Krakowie. Szkoła istnieje od 21 lat, uczy języków obcych studentów z całego świata, zarówno stacjonarnie, jak i on-line. Od kilku lat firma prowadzi też szkolenia dla nauczycieli w Polsce, wielu innych krajach Europy, USA, Kanadzie, Australii. Iwona Stępek jest również współautorką znanej i cenionej na Ukrainie serii podręczników do nauki języka polskiego jako obcego «Polski krok po kroku» oraz całej obudowy metodycznej ułatwiającej ich wykorzystanie.

warsztaty 05

Pod koniec warsztatów uczestnicy, zmęczeni intensywną pracą, ale bardzo zadowoleni z efektów, połączeni znów w jedną dużą grupę, zebrali się w auli instytutu, by odebrać dyplomy oraz otrzymać, co było dla nich niespodzianką, różne materiały dydaktyczne (gry i kolorowe plansze związane z nauczaniem języka polskiego).

warsztaty 00

Zaświadczenia ukończenia kursu nauczycielom wręczał Konsul Generalny RP w Łucku Wiesław Mazur. Dziękując im za ciężką pracę i życząc dalszych sukcesów powiedział m.in.: «Bez Państwa pracy, bez Państwa pomocy nie byłoby tych efektów, które teraz mamy. (…) Uczycie nie tylko języka polskiego, ale także przekazujecie młodym ludziom wiedzę. Dzięki Państwu mają oni autorytety i mogą stać się dojrzałymi i rozsądnymi obywatelami. Ukrainie bardzo potrzebna jest mądra, inteligentna młodzież. Szczególnie ważna jest Państwa rola wychowania ich w patriotyzmie i znajomości historii. Mam nadzieję, że te warsztaty pozwolą Państwu jeszcze lepiej pracować».

Z kolei głos zabrała prezes Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polonistów na Ukrainie im. Gabrieli Zapolskiej Switłana Zinczuk, która podziękowała uczestnikom szkolenia za tak liczne przybycie i dodała, że w 2010 r., kiedy powstawało Zjednoczenie, działała w nim zaledwie garstka nauczycieli, a dzisiaj, gdyby zaprosić wszystkich jego członków to najprawdopodobniej nie zmieściliby się w tej dużej przecież sali. Na koniec, w imieniu gospodarza spotkania, Wołyńskiego Instytutu Edukacji Podyplomowej, zgromadzonych pożegnała Lilja Bondaruk, która w Instytucie zajmuje się organizowaniem kursów i seminariów dla nauczycieli.

Następnie uczestnicy zjazdu, w luźniejszej już atmosferze, wymienili się uwagami dotyczącymi zarówno zakończonego właśnie kursu, jak i doświadczeniami związanymi z pracą zawodową nauczyciela.

Piotr KOWALIK,
nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG

CZYTAJ TAKŻE:

POLONIŚCI W ŁUCKU UCZYLI SIĘ METODYKI KULTUROWEJ W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO

NAUCZYCIELE Z ORPEG-U SPOTKALI SIĘ W ZAMŁYNIU