Wiadomości
  • Register

Poeta, tłumacz, naukowiec Ostap Sływynski przeprowadził w Łucku prelekcję «Polska literatura współczesna: widmo romantyzmu i inne szlachetne zjawy». Zapoznać się z poglądami lwowskiego naukowca można było w księgarni «Є» 31 października.

W trakcie prelekcji zgromadzeni mogli dowiedzieć się o wynikach badań Ostapa Sływynskiego, poświęconych współczesnemu procesowi literackiemu w Polsce. Naukowiec zwrócił uwagę na trzy etapy w rozwoju poezji i prozy od upadku komunizmu. Zdaniem badacza, pod koniec lat 80. ubiegłego wieku w Polsce pojawiły się trzy kierunki rozwoju kultury: cenzurowany, opozycyjny i alternatywny, który diametralnie różnił się od dwóch pierwszych. Ostatni z nich był najbardziej przygotowany do zmian, które zaszły w latach 90. Przedstawiciele tego kierunku poddawali ostrej krytyce społeczeństwo konsumpcyjne, które rodziło się właśnie w tym okresie.

slivinski

Podczas wykładu lwowski naukowiec szczególną uwagę poświecił romantycznemu stylowi w kulturze. Opowiadał m.in. o polskim emocjonalnym patriotyzmie, mesjanizmie narodowym, wojnie obyczajowego romantyzmu. Jak wynika z badań Ostapa Sływynskiego, współczesny proces literacki w Polsce w jego romantycznym charakterze należy podzielić na trzy okresy. W trakcie pierwszego, który można nazwać «białym horrorem», bohaterowie-widma polskich powieści nic nie wymagają i nie straszą, tylko przypominają nam o innym świecie. Wśród ważnych utworów powstałych na tym etapie, są utwory Mariusza Sieniewicza, Sylwii Hutnik i Olgi Tokarczuk. W kolejnym okresie w polskiej literaturze coraz bardziej ważną rolę odgrywa przemoc, dlatego Ostap Sływynski nazywa go «czarnym horrorem». Widma-bohaterowie w utworach polskich autorów pojawiają się, żeby czynić przemoc. W literaturze poruszane są kwestie pseudopamięci, antysemityzmu oraz współczesnej skrajnej prawicy. Kolejny okres rozwoju procesu literackiego według Ostapa Sływynskiego można nazwać «zagubione widma». Tacy autorzy jak Łukasz Orbitowski, Szczepan Twardoch i Maciej Płaza próbują opowiedzieć o ludziach pogranicza. Odbywa się próba zrozumienia historii alternatywnej. W polskiej literaturze współczesnej w ostatnich latach pisze się o mniejszościach narodowych w Polsce: Żydach, Niemcach, Ukraińcach i in.

Podczas prelekcji Ostap Sływynski opowiedział o współczesnych tendencjach w polskiej kulturze i literaturze, zapoznał zgromadzonych w księgarni z nowymi polskimi autorami i ich książkami. Odpowiadając na pytania słuchaczy, odkrył tajemnice przetłumaczonych przez siebie utworów i podał nazwiska swoich ulubionych polskich poetów i prozaików.

Wiktor JARUCZYK

Zdjęcia autora

CZYTAJ TAKŻE:

ZBLIŻA SIĘ «FRONTERA»: W ŁUCKU ROZMAWIANO O BIAŁORUSKIEJ LITERATURZE