Wiadomości
  • Register

4 października w sali konferencyjnej biblioteki Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki pracownik Katedry Historii Światowej tej uczelni dr Oleh Razyhrajew przedstawił swoją kolejną monografię.

Książka zatytułowana «Po obu stronach frontu» poświęcona jest działalności organizacji społecznych na Wołyniu w latach I wojny światowej. Taki tytuł autor wybrał nieprzypadkowo, ponieważ w latach 1914–1918 tereny Wołynia były na przemian kontrolowane przez walczące strony – Imperium Rosyjskie i Austro-Węgry.

razygr o2

Wiele prac historycznych poświęcono I wojnie światowej, ale mało jest publikacji o wydarzeniach z tego okresu na terenie Ukrainy – w szczególności na Wołyniu. Jeszcze mniej jest prac, w których zgłębia się życie społeczne i losy zwykłych ludzi, którzy padli ofiarą tego przełomowego dla Europy i świata wydarzenia. Właśnie temu obszarowi poświęcona jest książka «Po obu stronach frontu». Autor zbierał dane z wielu źródeł, pracując aż w dziesięciu archiwach, w tym w dwóch polskich. Jednak praca warta była wysiłku: uzyskane dane po raz pierwszy zostały umieszczone w książce Oleha Razyhrajewa. Jak przyznał autor, początkowo planował napisać na ten temat niewielki artykuł, ale przedmiot badań okazał się tak interesujący, że z zebranego materiału powstała obszerna książka. Na szczególną uwagę zasługują ilustracje, z których część publikowana jest po raz pierwszy.

O znaczeniu i aktualności książki dowodzą słowa autora: «Wojna to nie tylko przetrwanie, morderstwa, ofiary, akcje militarne, to także przypływ aktywizmu społecznego. Tu można doszukiwać się podobieństw z sytuacją na wschodzie Ukrainy, zaistniałej również w roku czternastym: wolontariat, działalność spontanicznie powstających organizacji społecznych wyraźnie przypomina wydarzenia z czasów I wojny światowej. I jeszcze jedno: wojna stała się czynnikiem przebudzenia świadomości narodowej».

«Po obu stronach frontu» będzie można kupić pod koniec października w wydawnictwie «Weża-Druk» lub na stronie internetowej historians.in.ua.

Prezentacja odbyła się w ramach konferencji historycznej «Wołyń podczas rewolucji ukraińskiej w latach 1917–1921» zorganizowanej przez: WUN im. Łesi Ukrainki, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Instytut Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Wołyńską Radę Obwodową i Wołyńską Obwodową Administrację Państwową. Konferencja zgromadziła około 40 naukowców ze znanych uczelni oraz instytucji naukowych Wołynia z różnych części Ukrainy. Uczestniczył w niej też jeden z recenzentów monografii, dr hab. Mariusz Korzenowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

razygr o3

Anatolij OLICH

Zdjęcia autora

CZYTAJ TAKŻE:

OŚWIATOWA DZIAŁALNOŚĆ ZGROMADZENIA SIÓSTR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W MACIEJOWIE (ŁUKOWIE): SZKOŁA
«ON WRÓSŁ W WOŁYŃSKĄ RZECZYWISTOŚĆ». ZAPREZENTOWANO UKRAIŃSKI PRZEKŁAD WSPOMNIEŃ JÓZEWSKIEGO

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1