Wiadomości
  • Register

Jak się miga poezję oraz słowa «Polska» i «Ukraina», «mama» i «tata», jak przedstawić się w polskim języku migowym lub powiedzieć «kotek pije mleko» – o tym można było dowiedzieć się 17 maja w Klubie Polskim w Łucku.

Spotkanie członków Klubu, które tradycyjnie odbyło się w kawiarence «Innerspace», tym razem poprowadził Adam Myślicki – certyfikowany wykładowca i tłumacz polskiego języka migowego. Pan Adam uczył PJM na uczelniach medycznych, tłumaczył m.in. dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – ta uczelnia sfinansowała projekt, w ramach którego niesłyszący studenci mogli studiować razem z osobami słyszącymi.

Studenci polonistyki Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki mogli zapoznać się z podstawowymi zwrotami PJM. Dowiedzieli się m.in. jak pokazać w PJM słowa Polska, Ukraina, mama, tata, brat i siostra, jak powiedzieć w «kocham cię» czy «dziękuję». Spróbowali również pokazać niektóre zwroty grzecznościowe, najważniejsze czasowniki, dni tygodnia, kolory, pory roku i słówka pytające.

Uczestnicy spotkania odkryli dla siebie dużo nowego. Zwrócili uwagę m.in. na to jak piękny jest polski język migowy. «Bardzo pięknie wyglądają słowa: mama, kochać, przyjaciel, proszę i dziękuję. Wyrażone poprzez gesty nabierają nowego znaczenia, jakby mocniej oddają przekazywaną treść» – powiedziała studentka polonistyki Anastazja Kłuszyna. Natomiast według Olgi Stepaniuk niektóre gesty przekazują nawet więcej ciepła niż słowa.

«PJM nie jest odzwierciedleniem języka polskiego» – powiedział Adam Myślicki. Jest to zupełnie inny język. Ma własną gramatykę, np. czasowników nie koniuguje się i nie mają one formy czasu przeszłego czy przyszłego. PJM ma czasowniki kierunkowe, własne idiomy i inny szyk wyrazów (np. słówka pytające są podawane na końcu zdania) Adam Myślicki podkreślił również, że ten język jest bardzo kontekstowy: «To jest coś, czego nie można porównać do języka mówionego».

Wiktoria Szepeluk powiedziała, że dzięki temu spotkaniu w Klubie Polskim odkryła dla siebie, że każdy kraj ma swój język migowy. To, że każdy język migowy jest językiem narodowym zaskoczyło również Anastazję Kłuszynę.

Adam Myślicki zaznaczył, że PJM jest podobny bardziej do francuskiego i amerykańskiego. Powstał dzięki ks. Jakubowi Falkowskiemu, który w XIX wieku po powrocie z Francji pokazał polskim osobom niesłyszącym, że one mogą migać. Ten język migowy, rozprzestrzenił się z Francji do Polski oraz do USA. Natomiast zupełnie inne korzenie ma brytyjski język migowy, który rozwijał się samodzielnie.

«PJM nie jest sklasyfikowany – ten proces dopiero trwa. Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego stara się usystematyzować i szerzyć wiedzę. Obecnie trwają prace nad słownikiem PJM» – poinformował Adam Myślicki. Dodał również, że w Polsce osoby, które nie słyszą, nie uważają siebie za niepełnosprawne – mówią, że są po prostu inni językowo i kulturowo.

Natalia DENYSIUK

1
2
3
4
5
6
7
8

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1