Wiadomości
  • Register

W Równem ukazała się publikacja «Równe: обриси зниклого міста» poświęcona życiu wspólnoty żydowskiej tego miasta w latach 1921–1939.

Publikacja «Równe: обриси зниклого міста» (пол. «Równe: zarys dziejów zaginionego miasta») opowiada o historii żydowskiego Równego między dwiema wojnami światowymi, w szczególności o uczestnictwie Żydów w życiu społecznym i politycznym, gospodarce miasta, o działaniach organizacji obywatelskich. Mówi także o codziennym życiu społeczności żydowskiej, która była najliczniejsza w przedwojennym Równem.

Autorem książki jest prof. Maksym Hon – doktor habilitowany nauk politycznych, kierownik Katedry Nauk Politycznych na Rówieńskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym, kierownik organizacji pozarządowej «Centrum Badań Polityki Pamięci i Historii Publicznej Mnemonika». Specjalizuje się on w badaniu stosunków ukraińsko-żydowskich w okresie międzywojennym oraz podczas II wojny światowej.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa «Волинські обереги». Została przygotowana przez CBPP Mnemonika w ramach projektu «Palimpsesty Pamięci» przy wsparciu Fundacji Rosa-Luxemburg-Stiftung na Ukrainie.

MW

Zdjęcia pochodzą ze strony mnemonika.org.ua

Riwne obrysy 2

CZYTAJ TAKŻE:

KSIĄŻKA «JEŃCY WRZEŚNIA 1939»: UKAZAŁO SIĘ WYDANIE DRUGIE