Wiadomości
  • Register

«Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny» (Wisława Szymborska).

Fragment przepięknego wiersza Wisławy Szymborskiej «Nic dwa razy» mógłby zostać motywem przewodnim każdego konkursu, spotkania lub wydarzenia. Przecież nigdy więcej nie wejdziemy już na taką samą scenę, nie usłyszymy tych samych braw, nie uściśniemy tak samo czyjejś dłoni i nie przeżyjemy tych samych wzruszeń, jakich dostarczyło nam sześćdziesięciu czterech uczestników XI Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej dla Mieszkańców Ukrainy, który odbył się 23 lutego 2018 r. Pałacu Kultury w Łucku.

Tegoroczny konkurs patronatem honorowym objęli: Prezydent Miasta Lublina, Łucka Rada Miejska i Konsul Generalny RP w Łucku. Organizatorem spotkania miłośników poezji było Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku wraz z Departamentem Kultury Łuckiej Rady Miejskiej oraz Centrum Kultury w Lublinie.

Otwierając spotkanie głos zabrał p.o. mera Łucka Hryhorij Pustowit. Życzył uczestnikom konkursu powodzenia, wspaniałych recytacji i wrażliwej publiczności. Podkreślił także, jak ważne we wzajemnych kontaktach są słowa. Dobre, poruszające słowa.

Następnie o zabranie głosu została poproszona pani Tatiana Hnatiw, dyrektor Departamentu Kultury Łuckiej Rady Miejskiej. Podkreśliła, że dzięki takim wydarzeniom rozwijamy i pielęgnujemy talenty, utrwalamy dobre relacje międzyludzkie i stosunki dobrosąsiedzkie.

«To spotkanie jest okazją do wzmacniania wiary we własne siły, to wspaniała zabawa posiadająca wiele aspektów dydaktycznych, społecznych i wychowawczych. Cieszymy się bardzo, że możemy zabrać Państwa w cudowną podróż po świecie poezji» – tymi słowami Nina Poremska, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku, oficjalnie otworzyła konkurs.

Jury w składzie: Halina Każan, Oksana Kramar, Gabriela Woźniak-Kowalik, Anżelika Janowec oraz Rymma Redczuk, wyłaniając finalistów miało niezwykle trudny orzech do zgryzienia, albowiem poziom tegorocznych zmagań był bardzo wysoki. Poprawność językowa, interpretacja, ogólne wrażenie artystyczne a także stopień trudności wybranego tekstu stanowiły elementy oceny komisji. Po burzliwej naradzie, w trakcie której temperatura dyskusji niebezpiecznie zbliżyła się do wrzenia, wyłonionych zostało piętnastu uczestników, którzy w dniach 13–14 kwietnia 2018 r. w Łucku podejmą walkę o najwyższe laury w wielkim finale konkursu – XI Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa.

Już teraz trzymamy palce za swoich faworytów i oczekujemy z niecierpliwością wrażeń równie wspaniałych jak te, które w trakcie konkursu były naszym udziałem.

Gabriela WOŹNIAK-KOWALIK,

nauczycielka skierowana do Łucka i Kowla przez ORPEG

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1